Stavanger tar første stikk

avatarevuser
Oppdatert: 02 oktober 2012
Fra 1. juli 2012 overtar Stavanger kommune, som første kommune i Norge, eierskapet av samtlige stikkledninger i offentlige gater og veier. På RIN-Årsmøtet i Stavern 15. – 17. august vil Harald Bergsagel orientere mer om veien frem til overtakelsen av private stikkledninger. Kommunen har også kjørt en god offensiv mot sine innbyggere og sørget for god lokal pressedekning. I tillegg har alle husstander i kommunen fått et eget informasjonsbrev med forklaring på hva som skjer og hvorfor. Informasjonsbrev I informasjonen til sine innbyggere skriver seksjonsleder i Vann- og avløpsverket, Harald Bergsagel følgende: Stavanger kommune blir heretter ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av stikkledningene fra hovedledningen i gata til der offentlig gate og vei slutter. Derfra og inn til huset er eieren av eiendommen selv ansvarlig for vann-og avløpsrørene, som tidligere. Hvorfor overtar kommunen? Det er mye mer krevende og komplisert å ta ansvar for en reparasjon av en stikkledning under veien i dag enn det var tidligere. Før i tiden var det få andre installasjoner enn vann- og avløpsnettet i bakken. I dag finner vi kabler for telefon, bredbånd, strøm med høy og lav spenning, samt gassledninger og gjerne rør for fjernvarme og kjøling i en og samme gate. Det kan bli dyrt og vanskelig for eieren å få fikset det røret som ligger lengst nede i bakken. Det er også lettere for kommunen som profesjonell forvalter å ha et ansvar for alle stikkledningene i de offentlige gatene og veiene. Når vi selv og andre aktører graver i veien, passer vi på stikkledningens ve og vel, slik vi alltid har passet på hovedledningene. Det vil føre til raskere reparasjon av feil, færre lekkasjer og bedre tilsyn med stikkledningene. I tillegg vil du slippe overraskende regninger for feil som blir oppdaget langt der nede under gata. Vi reduserer også faren for forurensing av drikkevannet, og det er bra for alle som er glad i vann og for miljøet. Stavanger først ute I Norge er Stavanger første kommune som overtar eierskapet av og ansvaret for private stikkledninger i offentlige gater og veier. I utlandet er dette vanligere, og vi tror at mange kommuner her i landet vil følge etter oss. Hva vil innbyggerne og huseierne merke? Overtagelsen av stikkledningene vil føre til en mindre økning av vann- og avløpsgebyrene, men Stavanger kommune vil likevel ha blant de lavere gebyrene i landet. Det eneste huseierne ellers merker, vil vel være at de får en bekymring mindre. (For øvrig opererer vi allerede som om eierskiftet har skjedd. Kommunen tar jobben og regningen når vi finner skader på stikkledninger under offentlig gate og vei, også i tiden før 1. juli.) Hva om noen vil eie stikkledningen selv? Dersom noen av en eller annen grunn skulle ønske å fortsatt eie stikkledningen under offentlig gate og vei, og med det sitte med alt ansvaret for vedlikehold og eventuelle reparasjoner selv, kan de reservere seg mot at kommunen overtar. Dette kan de gjøre via kommunens nettsider eller i brev. Kommunikasjon og informasjon Før ferien får alle vel 33.000 huseiere i Stavanger kommune et adressert brev om overtakelsen og muligheten til å reservere seg. Vi informerer også grundig på nettsidene våre. Servicetorget i kommunen vil være beredt til å ta imot spørsmål. «Stavanger tar sin rolle som myndighet på alvor, overtar ansvaret for vedlikehold av ledninger i offentlig veg til alles beste og gir mulighet for samordnet utbedring av anleggene i kommunal regi. Et eksempel til etterfølgelse!» Dag Refling Utredningssjef Huseiernes Landsforbund