https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/10/Copy-of-Arve-bilder_25-10-2013-008-1.jpg

«Sporhunder» reduserer lekkasjer

avatarevuser
Oppdatert: 31 oktober 2013
Av Arve Hansen og Odd Borgestrand Fredag 25. oktober møttes 12 lekkasjelyttere i Drammen, for å teste «siste nytt». Eskeland Electronics AS stilte opp hos Glitrevannverket IKS, for presentasjon av PipeMic. Dette er en enhet med stakefjær påmontert en mikrofon, som føres direkte inn i vannledningen, og man kan spore lydsvake lekkasjer. Stakefjæra er 80 meter lang, har en diameter på kun 4,5 mm og på enden sitter mikrofonen med diameter 12 mm. Innføring i vannledningen skjer via pakkboks og serviceuttaket, som har en DN25 mm stuss og 1″ ventil. For å sikre mot uønskede forurensninger under operasjonen, blir hele stakefjæra sprayet med desinfeksjonsmiddel, som også påføres stakefjæra fra en påmontert beholder. Hele systemet er tilpasset et makstrykk på 16 bar. Et integrert telleverk forteller hele tiden hvor langt inne i vannledningen mikrofonen befinner seg. I tillegg har PipeMic innebygget sonde og peilertråd, som kan påvises med en kabelsøker for nøyaktig bestemmelse av endepunkt og ledningstrasé. Med øretelefoner kan man lytte seg fram til lekkasjens moderate støy. Spesialgruppe Rørinspeksjon-Norge har en spesialgruppe for dette fagområdet. I tillegg til opplæring ved spesialkurs og utstedelse av Operatørbevis, jobber gruppen aktivt med utprøving av nytt utstyr og erfaringsutveksling. -Vi har nå utstedt 56 Operatørbevis til lekkasjelyttere over hele landet, og med 100 RIN-medlemmer i ryggen, både fra kommuner, interkommunale selskap og private firma, merker vi at ledningsnettet etter hvert får en mye større grad av omtanke og oppmerksomhet, sier gruppeleder i RIN, Arnt Olav Holm. Han mener derfor vi trygt kan si at norske «sporhunder» er satt inn i kampen, for å redusere de betydelige vannlekkasjer som skyller over Norge. Situasjonen Under testdagen i Drammen stilte kommunen til disposisjon en DN150 mm hovedvannledning med kumavstand 95 meter i Hofgaardsgate. Det var påvist lekkasje på ledningen cirka. 15 meter fra startkummen, men nøyaktig lokalisering av lekkasjepunktet er umulig å påvise eksakt med en korrelator. Derfor ønsket man å teste det nye PipeMic-produktet. -Fordelen med dette utstyret er at man kan høre lekkasje-sus inne i selve vannstrømmen og skjermer dermed lekkasjelyden fra ytre støy som trafikk og andre forstyrrelser. Dermed er sannsynligheten for eksakt påvisning av lekkasjepunktet mye større, sier Jon Henning Haugnæs i Glitrevannverket. Samtlige operatører testet lydvariasjonene, og er optimistiske til det nye lytteutstyret. – Det er krevende å føre fintfølende utstyr inn i gamle vannledninger, med betydelig rustknoll-dannelser. Dette merket vi også under demonstrasjonen. Men når nyheter prøves, dukker alltid små forbedringsforslag opp fra erfarne rørkontrollører, og dette skal vi følge oppavslutter Jan-Helge Høvset i Eskeland Electronics AS.