https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/06/IFAT2-012-Kopi-1.jpg

-Slutt på trykkprøving «på slump»

avatarevuser
Oppdatert: 02 juni 2016
-Vi må ta tak i kvaliteten på det arbeidet som utføres på nyanlegg i norsk vannbransje. Vårt bidrag er kompetanseheving blant egne medarbeidere, ledningseiere og rådgivere i tillegg til at vi nå investerer i markedets beste produkter innen vannbehandling.   Det sier daglig leder i Høytrykksvakta i Tromsø, Per Olsen. Utenfor en av de store utstillingshallene på IFAT-messa i München står en kassehenger dekorert på en måte som ikke levner noen tvil om hvor ferden går videre etter årets messe. Høytrykksvakta i Tromsø har virkelig vært på handletur. Høytrykksvaktas eier Svein Hugo Rickhardsen, har tatt med seg styremedlem Tommy Kristoffersen og daglig leder Per Olsen for å sikre at alt innhold er på plass før turen går til Tromsø. Det er den tyske produsenten Sklarz som har levert komplett utstyr for trykkprøving, kloring og desinfisering av vannledninger. Dokumenterbar kontroll -Vi ønsker å ta kontroll av nyanlegg til nye høyder. Det er viktig at vi kan levere en dokumenterbar kvalitet på de målinger som skal foretas før et anlegg settes i drift, enten det er nyanlegg eller det har vært en reparasjon. Det er for mange som leverer løsninger som ikke holder, rett og slett på grunn av manglende kompetanse, hevder Olsen. Kursdag i Tromsø Det er ikke lenge siden Høytrykksvakta i samarbeid med Tromsø kommune samlet 54 bransjefolk fra en rekke kommuner fra Bodø til Alta til solid gjennomgang av vannbehandlingsrutinene i forbindelse med nyanlegg. Her deltok også tidligere leder av Rørinspeksjon Norges faggruppe for desinfisering og tetthetsprøving, Kåre Aabye, som foredragsholder. Daglig leder Per Olsen er åpen på at bakgrunnen for fagtreffet var uenighet med Tromsø kommune om metoder for trykkprøving, desinfisering og kloring. -Vi ser at det allerede på planstadiet oppstår kvalitetssvikt. Når rådgiverne leverer fra seg prosjektbeskrivelser som ikke holder mål, da kan heller ikke sluttproduktet bli godt nok. Dermed oppstår det en rekke feil på nyanlegg som vi må unngå, sier Kjell Aabye og Per Olsen. -Vi har sett mange eksempler på at anlegg er bygd på en slik måte at det er nesten umulig å foreta inspeksjoner eller vedlikehold.Når vi investerer milliarder i nytt ledningsnett må vi også foreta en siste sjekk som holder mål. Det er ofte svært små tiltak som må gjøres, og det er vi i Rørinspeksjon Norge svært opptatt av, sier dagens daglig leder i Søgne Rørservice, Per Sigve Henriksen, som også er faggruppe-leder for dette fagfeltet i RIN. Økt yrkesstolthet -Vi investerer i denne trykkprøvingsvogna for å gjøre en best mulig jobb. Du kan gjerne si at dette er en ulønnsom investering rent økonomisk. Vi vil aldri få nok trykkprøvingsoppdrag i vårt nærområde til å finansiere dette kjøpet, men vi hever kompetansen og stoltheten i eget firma, sier Olsen. -Med dette utstyret vet vi at testene holder mål. Her er det datautstyr som ikke kan manipuleres, og resultatene som kommer ut er hundre prosent til å stole på. Her blir det også en hundre prosent riktig dosering i forbindelse med desinfisering av vann-nettet. Ingenting går på slump, slik det ofte forekommer når en hvilken som helst rørlegger foretar testene. Med automatisk desinfisering går også forbruket av klor betydelig ned, og her ligger en stor miljøgevinst, mener Kåre Aabye. Kjetil Storli i Aquatools har levert en rekke trykkprøvingsvogner til ulike rørinspeksjonsfirmaer rundt om i landet.  Nå er dette utstyret på plass fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Flere større kommuner har dessuten kjøpt eget utstyr. Kommunene bygger nå opp egen kompetanse på mottakskontroll, og det skal hele bransjen være glad for. Vi trenger et kraftig løft innen dette feltet, konkluderer rørinspektørene vi møtte under IFAT i München. [caption id="attachment_4111" align="aligncenter" width="640"]
Medlemmer i Rørinspeksjon Norge applauderer investeringen og håper på økt fokus på sikkerhetskontroll av vannledninger i Norge. Foto: Odd Borgestrand
Medlemmer i Rørinspeksjon Norge applauderer investeringen og håper på økt fokus på sikkerhetskontroll av vannledninger i Norge. Foto: Odd Borgestrand[/caption]