Skryt og skepsis til Stavangermodell

avatarevuser
Oppdatert: 02 oktober 2012
Ordningen er nettopp iverksatt, men seksjonsleder i Vann- og avløpsverket i Stavanger kommune, Harald Bergsagel tør allerede nå slå fast at dette vil bli en suksess både for ansatte i vann- og avløpsverket og for kommunens huseiere. Kommunen vil gjerne framstå som profesjonell forvalter å ha et ansvar for alle stikkledningene i de offentlige gatene og veiene. -Når vi selv og andre aktører graver i veien, passer vi på stikkledningens ve og vel, slik vi alltid har passet på hovedledningene. Det vil føre til raskere reparasjon av feil, færre lekkasjer og bedre tilsyn med stikkledningene. I tillegg vil byens 33.000 huseiere slippe overraskende regninger for feil som blir oppdaget langt der nede under gata. Vi reduserer også faren for forurensing av drikkevannet, understreker Bergsaker. Skepsis også i Stavanger Internt i Stavanger kommune er det ikke bare fryd og glede. Mange i Vann og avløpsverket syns de har nok av oppgaver om de ikke skulle overta ansvaret for stikkledninger også. Men det blir ingen ekstra belastning på kommunens VA-avdeling. Vi setter av èn person til dette. Kommunen går inn og betaler regningen dersom dokumentasjonen er tilstrekkelig. -Noen tror at kommunen deler ut jobber på blå resept, men slik er det ikke, understreker Bergsagel.  Likevel er det lagt opp til et tillitsforhold med rørleggere, spylefirmaer og lekkasjelyttere. -Vi har gjort noen erfaringer allerede, og noen er opptatt av om vi må øke gebyrene. Vi har overtatt et ansvar som har en kostnadsside, og på dette feltet har vi ingen fasit, innrømmer Bergsaker. Flott, men skeptisk Representanter fra Skien, Bærum, Oslo og Ålesund kommuner, som vi snakket med etter Bergsakers foredrag under fagdagen til RIN i Stavern i dag syns Stavanger kommune har gjort et dristig valg.
Seniorrådgiver Frode Berteig i VA-etaten i Bærum kommune tror ikke hans kommune vil følge opp med et tilsvarende tilbud til sine innbyggere, selv om han ser fordelene med overtakelsen av stikkledningene.-Jeg er imponert over Stavanger, og måten de har solgt inn dette til innbyggerne er beundringsverdig. Hos oss i Bærum er det et spørsmål om kapasitet. Vi er i dag alt for få medarbeidere til å kunne håndtere et ledningsnett som vil bli nær fordoblet i antall meter, sier han. Nina Lynn Jones er rørinpektør i VA-etaten i Ålesund kommune. Hun er fasinert av Stavanger-modellen. Hun mener det er all grunn for andre kommuner å følge med på de erfaringer Stavanger gjør seg de neste årene. Hun syns kommunen like gjerne skulle tatt ansvar for stikkledning helt inn til husveggen. Da blir det aldri noen diskusjon om eier- og ansvarsforhold. Kostnadene vil uansett bli synliggjort gjennom gebyrene, mener hun. Driftsleder for lekkasjesøk i Oslo VAV, John Westby, mener Stavanger har gjort noe som er riktig fordi det kan oppstå situasjoner der private boligeiere kan bli pålagt enorme summer ved en lekkasje eksempelvis under en sterkt trafikkert gate.