https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/05/e18-1.jpg

Sju kandidater til NoDig pris

avatarevuser
Oppdatert: 28 mai 2013
Svenske kommuner har for første gang på mange år ikke levert inn bidrag til konkurransen.  Det deles ut totalt tre priser under årsmøtet i SSTT i Gamle Logen i Oslo på onsdag. Det er årets beste prosjekt, årets mest innovative prosjekt og publikums pris. Leder for SSTT i Norge, Espen Killingmo, mener det er en rekke spennende VA-prosjekter i årets konkurranse, men han beklager at svenskene ikke har kommet opp med bidrag.   Bærum kommune har i samarbeid med Scandinavia VA-Teknik etablert en ny vannledning på 700 meter ved E-18 mellom Blommenholm og Ramstad. Med 90.000 biler i døgnet og en betydelig andel tungtrafikk var stenging av E-18 utelukket, og ny vannledning i området måtte dermed etableres uten graving. Den eksisterende vannledningen og 11 kummer lå langt under asfalten og var ikke tilgjengelig. Kommunen valgte å benytte en fleksibel slange av typen Primus Line i èn lengde, og ledningen ble installert rett igjennom 11 kummer . Hele prosjektet ble gjennomført på tre uker, og trafikken ved Blommenholm og Ramstad kunne gå som normalt hele perioden.   Trondheim/Melhus kommuner Fire traseer med styrt boring under den populære lakseelva Gaula i Melhus kommune er en viktig del av det store samarbeidsprosjektet MeTroVann mellom Trondheim og Melhus kommuner. Opprinnelig  fikk SG Entreprenør i oppdrag å grave gjennom elva, men NVE rakk ikke å behandle søknaden om graving før vannstanden var for høy. Olimb Anlegg fikk dermed oppdraget med å trekke 250 meter med duktile støpejern med utvendig PE-belegg, og strekkfaste skjøter. Samlet vekt var på 40 tonn. Dette er det største boreoppdraget med duktile støpejern i Norge så langt. Denne type rør ble brukt på grunn av høy trykkbelastning.  Rørleverandør var PAM Saint Goban. Forholdene under Gaula viste seg å være helt ideelle for styrt boring. Leirmassene under elva er av en slik art at trekkingen av rørene gikk problemfritt. Prosjektet betegnes som et miljøprosjekt der laksen ble den store vinneren.   Oslo kommune har i samarbeid med Skanska og rørprodusenten APS Norway endelig klart å tette VEAS-tunnelen mot grunnvannsinntrenging. Tunellen har vært i drift i 35 år, og inntrening av grunnvann har vært en stor utfordring i alle år. Nå har Oslo kommune brukt snaue 75 millioner kroner på tettingen. Det er satt opp et krav om at tettingen skal tåle et utvendig vanntrykk tilsvarende en 50 meters vannsøyle og levetiden på tettingen skal være hele 100 år. Det er benyttet en type glassfiberrør, GRP, som er omstøpt med betong . På den måten fungerer glassfiberrørene som membran og vil tåle ytre vanntrykk på 50 meter   Råde kommune Tilstanden på deler av ledningsnettet i Råde kommune er kritisk. Derfor har politikerne i Råde vedtatt å forsere sin VA-plan. Samtidig ønsker de mest mulig gravefri fornyelse av ledningsnettet i sentrum av bygda. Den nye DW-lineren til Olimb Rørfornying AS ble dermed tatt i bruk for første gang. 1350 meter med Drinking Water-liner ble fordelt på 19 delstrekk, og det var totalt 75 anboringer. Det var ingen oppgraving av anboringspunktene. Produktet Drinking Water Liner er en armert polyesterforing med PE-belegg, godkjent av Folkehelseinstituttet for bruk i kontakt med drikkevann. Foringen har en sprengtrykk på 13 bar uten støtte. -Vannverkseier har ansvar for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann under alle forhold og innbyggerne i Råde forventer godt og trygt vann i springen, understreker ordfører Renè Rafshol. - For oss er det viktig å unngå oppgraving, og innbyggerne her er veldig fornøyd fordi vi slipper alt ”griseriet” som graving i et boligområde fører med seg, sier ordføreren.   Sande kommune i Vestfold har i mange år slitt med med lekkasjer i et område med hovedvannledninger i asbestsement. Ledningen ble lagt på 1970-tallet, og har ikke tålt tidens trykk og spenninger. Det har vært store utfordringer med korrosjon. Resultatet har vært gjentatte ledningsbrudd og innbyggerne i kommunen har gjentatte ganger mistet vannet. Entreprenørselskapet Kjeldaas AS har nå renovert problemstrekningen ved å trekke inn et 1100 meter langt PE-rør uten kappe og med overgang til rørmaterial PVC og støpejern samt kobling til hydrant uten bruk av bolter. Fra Danmark deltar Gribskov Kommune gjennom sitt selskap Gribvand Spildevann AS. Firmaet   mener de har gjennomført årets mest innovative prosjekt med  avkloakkering av 850 sommerhus med trykkavløp. Hver eiendom har fått sin egen pumpebrønn og har også fått internettovervåking av  eventuell innleking av fremmedvann. Nykøbing Mors  og Morsø Spildevann AS på øya Mors på Jylland har  gjennomført rørfornying i ledningsnett og kummer i forbindelse med den vedtatte vannmiljøplanen i Danmark.  2000 eiendommer på Mors har nå oppgradert ledningsnettet for avløpsvann.