https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/11/jana-sabeth-7b1W1mcwekw-unsplash-scaled-1.jpg

SINTEF med nytt forskningsprosjekt – ber RIN om assistanse

avatarevuser
Oppdatert: 24 november 2020
SINTEF har søkt om prosjektmidler til et nytt prosjekt: lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett, og har bedt RIN om assistanse. - Hovedoppgaven til RIN er være med på å evaluere de nye løsningene som testes ut for lekkasjesøk, sier Stian Bruaset i SINTEF. Norge har et svært høye tall for lekkasjer, så i fellesskap må vi finne ut hvordan vi kan redusere disse lekkasjene, forteller han. Først og fremst ønsker Stian å bringe kommuner, teknologi-leverandører og FoU sammen for å finne de gode løsningene for lekkasjesøk og lekkasjereduksjon. Ledningssenteret som utvikles på Ås,'Nasjonalt senter for vanninfrastruktur', vil være et viktig samlepunkt. Her vil blant annet ny teknologi kunne testes ut.   – For å komme oss videre er det viktig at vi lærer av hverandre. Dette prosjektet er bare starten. Ønsket for prosjektet er å etablere et nasjonalt nettverk for lekkasjereduksjon slik at norske kommuner kan lære av hverandre. På denne måten håper SINTEF at kommuner, teknologi-leverandører og FoU kan løfte hverandre fremover ved å få fram de gode løsningene, teste dem ut og dokumentere. De ønsker også å etablere et støtteverktøy for beslutninger, slik at kommunene kan ta de rette avgjørelsene. Bakgrunnen for prosjektet Stian kontaktet Norsk Vann for å invitere noen kommuner til en pilotstudie for lekkasjesøk og nye teknologier, i tillegg kontaktet han teknologi-leverandører som kunne teste nye produkter i drikkevannsnett. Det var Norsk Vann som tok på seg ansvaret til å organisere et møte med Oslo og NBMU for å diskutere et mulig samarbeid.  Etter møtet ble det klart at ett av handlingspunktene var å søke på et prosjekt sammen; et innovasjonsprosjekt for offentlig sektor. Det har havnet en forespørsel til RIN, kan du si litt om hvorfor den havnet akkurat der? – Norsk Vann anbefalte meg å ta kontakt med RIN. Styrelederen i RIN, Reidar Kveine, jobber til daglig i Bærum kommune, som også er en kommune som er med som partner i prosjektet. Hva tenker dere at RIN kan bidra med inn i et sånt prosjekt? – Ved å dele sin kompetanse, sin erfaring og kunnskap. Hovedoppgaven til RIN er å være med når vi evaluerer de nye løsningene som testes ut for lekkasjesøk. Ny teknologi fra oljebransjen Det er også viktig at vi jobber innovativt, blant annet ved å lære fra og teste ut metoder fra andre bransjer. Stian nevner ny teknologi som radar og nye typer av prober og teknologi fra blant annet fiberteknologi fra oljebransjen. Stian forteller at dette er et veldig viktig tema og at interessen fra kommunene og teknologi-leverandørene har vært stor. – Som sagt håper vi å etablere et nettverk ut fra dette prosjektet som har til hensikt å få alle aktørene i bransjen sammen. Sånn at vi kan lære av hverandre, gjøre hverandre gode og finne de gode løsningene sammen. Og at alt arbeidet kan være bygget på vitenskapelige gode fremgangsmåter, sier Stian.