Norva24 Sørmiljø

Holskogveien 80

4624 Kristiansand S

Telefon: 38 00 38 00

Mailadresse: sormiljo@norva24.no

Vi har vært i bransjen i over 50 år og har opparbeidet oss solid kompetanse innen et bredt spekter av tjenester for kommuner, næringsliv og privatmarked.

HMS og Miljøet i fokus – hver eneste dag

Kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid – selskapets grunnstein

For oss er det svært viktig at alt arbeid utføres med høy presisjon og kvalitet – vi har et klart mål å være i forkant med kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og alle ansatte skal delta i prosessen med kontinuerlig forbedring av både arbeidsmiljø, arbeidsprosesser, ytre miljøarbeid, samfunnsansvar o.l. Miljøarbeidet er en viktig del av hverdagen. Våre tjenester er viktige bidragsytere til et grønnere samfunn, i tillegg til at de er helt nødvendige for at samfunnet skal gå rundt. Mye av verktøyet og utstyret vi bruker, krever likevel mye energi og drivstoff. Det er derfor viktig å finne den gode balansen. Jobben må utføres, men vi skal bli enda bedre på å gjøre det på en miljøeffektiv måte. I Norva24 har vi mange grønne tjenester. Disse hjelper våre kunder å bli grønnere, som igjen bidrar til et mer bærekraftig samfunn. En viktig del av vårt arbeid er å skape enda flere slike tjenester, og ikke minst gjøre tjenestene vi har enda grønnere.

Bredt tjenestespekter

Det er oss du skal kontakte når det er behov for tømming av septiktanker, sandfang, fettutskillere eller oppsamling av våte eller tørre masser. Vi har et bredt tjenestespekter innen rørtjenester, alt fra spyling av tette avløp, lekkasjesøk, trykkprøving, tetthetskontroll, rørinspeksjon og rørfornying. Ved å foreta en rørinspeksjon finner vi raskt og effektivt årsaken til problemene, om det skulle være en lekkasje eller avløpet er tett. Husk at det ikke bestandig er nødvendig å grave dype grøfter for å fornye gamle ledninger. Moderne rørfornying er gravefritt og vi hjelper deg med å etablere ny ledning i eksisterende trasè. Dersom det på vinteren skulle oppstå frostproblemer sørger vi for opptining av rørene.

Industri og øvrig næringsliv har mange regler og forskrifter å forholde seg til for å oppfylle dagens miljøkrav. Vi leverer et bredt spekter av industritjenester for å unngå unødvendig driftsstans hos kunden, og våre medarbeidere har lang erfaring med effektive gjennomføringer av vedlikeholdsrutiner. Du kan være trygg på at Norva24 Sørmiljø alltid hjelper deg på en best mulig måte.

Farlig avfall

Som miljøbedrift tar vi oss også av farlig avfall. Her er kunden som besitter avfallet og vi som transportør underlagt strenge nasjonale forskrifter. Vi sørger for trygg deponering og fjerning av avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Med våre spesialbiler fjerner vi forurensede masser som skal/må deklareres til godkjente avfallsmottak. Vi har de nødvendige konsesjoner for behandling av farlig avfall, og sanerer og fjerner oljetanker.

ISO-sertifisert. Fordi vi er en del av en større organisasjon har vi ressurser og kompetanse til å etterleve alle offentlige lovpålagte krav i bransjen. Norva24 Sørmiljø er ISO-sertifisert innenfor ISO 9001/14001, og er godkjent og kvalifisert i de fleste anbudsportaler.

Vi har en moderne maskinpark og dyktige fagfolk som sørger for at du får løst dine utfordringer. Ta gjerne kontakt med oss enten du er hytteeier, styreleder i et borettslag, kommunalteknisk leder i en kommune eller bedriftsleder. Vårt motto er «Vi hjelper alltid», og som en del av et stort konsern har vi de ressursene som kreves for ethvert oppdrag.

Vi holder til sentralt på Sørlandet i Holskogveien i Kristiansand, med avdelingskontorer i Grimstad og Søgne, og dekker hele Sørlandet med våre tjenester. Har du akutt behov utenfor ordinær kontortid kan du ringe vår vakttelefon 38 00 38 00! Vi er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året! Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!

 

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Spyling

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Slamsuging