Slamsug as

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Trasésøk

Tetthetsprøving

Pluggkjøring

Utbedring/fornying av hovedledninger

Rørfornying

Åpning av tett kloakk