Rørlegger 1 Molde AS

Adresse: Gammelseterlia 17A, 6422 Molde.

Kontaktperson: Jarle Berg.

Telefon: 913 39 583.

E-post: jarle@ror1molde.no

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Utbedring/fornying av hovedledninger

Rørfornying

Åpning av tett kloakk