Rørlegger Kjell Wangberg Larsen AS

Flatholmveien 17
6002 Aalesund
_crb_email: post@kwl.no
Tlf: 70 12 13 14

Kjell Wangberg Larsen As er en spesialbedrift innen VA-sektoren, bedriften leverer kompetanse og kvalitet innen felt som:

Rørfornying- Norditube strømpeforinger i alle størrelser, både for offentlig og private.
Spesialfelt er drikkevannsledninger/trykkledninger i dim. 100-1200mm.
Produktene blir også mye brukt innen olje/gass industrien.
Rørinspeksjon- 32-1400mm lengder opp i 1200meter.
Høytrykkspyling/Slamsug/Adr-transport.
Kvalitetsikring av VA-anlegg- Trykk og tetthetsprøving.
Med 2 Rørleggermestere og Ingeniør er vi en konkurransedyktig partner.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring