Norva24 Gravco

Alfasetveien 2
0668 Oslo
Tlf: 08420

GRAVCO VANN OG AVLØPSSENTERET er en solid leverandør innen vann- og avløpsarbeider. Vi fjerner avløpsblokkeringer, vedlikeholdsspyler avløp og utfører rørinspeksjon og trasesøk. Våre tankbiler tømmer fettutskillere, sandfang, oljeutskillere og septiktanker og kan bistå med oppsuging i forbindelse med lekkasjer. Entreprenøravdelingen har sitt spesialfelt innen Vann og Avløp, Drenering og Graving.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Spyling

Trasésøk

Vedlikeholdsspyling

Tankbil og tømmetjenester

Graving

Drenering

Vann og avløpsarbeider