Drammen kommune

Telefon sentralbord: 03008

Telefon for akutte hendelser utenom arbeidstid: 32 04 66 55
Post- og besøksadresse:
Engene 1, 3008 Drammen

Våre tjenester:

Lekkasjekontroll

Utbedring/fornying av hovedledninger

Åpning av tett kloakk