Basal AS

Lille Grensen 3
0159 Oslo
Telefon 917 23 098
Telefax: 22 41 13 00
E-post: basal@basal.no

Basal er norsk totalleverandør av VA-produkter.
Basal-bedriftene er ledende i Norge innen utvikling og produksjon av VA-produkter i betong og består av 19 betong VA-produsenter spredt over hele Norge. Distribusjon skjer fra 29 ulike steder rundt om i landet. Basal har samarbeidspartnere innen gategods, plastrørsystemer og fiberduker; som gir deg totalløsning til ditt prosjekt uten fordyrende mellomledd.

Basal arbeider kontinuerlig med utvikling av nye produkter og fornyelse av eksisterende. Basal-bedriftenes lokalkunnskaper og produkter med en robust kvalitet, er tilpasset Norges ulendte terreng med sterkt variable grunnforhold og ustabile klimaforhold med tele og tidvis store vannmengder. Du skal være trygg på at de produkter som leveres fra våre medlemsbedrifter i Basal, tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med lang levetid. Produktene fremstilles av naturens egne råvarer og er lett å resirkulere.

Våre tjenester:

Leverandør av VA-utstyr