Aquatools AS

Fagertunveien 33
1357 Stabekk
Telefon: +47 67 17 00 90
Fax: +47 67170091
E-post: kjetil@aquatools.no

Aquatools AS har agenturer for ledende produsenter innenfor følgende:
Høytykkspylebiler, høytrykksaggregater med og uten varme, høytrykksaggregater med trykk oppad 2000 bar. Rørinspeksjonsutstyr for rør og kanaler med kameraer fra 15 mm.
Alle typer av rengjøringsdyser, Lagringsmedia og datautstyr innen rørinspeksjon, trykkprøving mm. Batteriverktøy, Strømkilder, Reliningsutstyr, som punkt-Liner, strømper/foringer, kjemi, og utstyr,
Freseroboter for relining, Lekkasjesøkingsutstyr,

Aquatools AS er Norges ledende med størst lager på alle typer høytrykks og rengjøringsdyser for vann og avløpsledninger,og dertil egnet datatilbehør til det norske markedet.
Er spesialisert på kommunaltekniske kjøretøy og utstyr til disse.

Våre tjenester:

Leverandør av VA-utstyr