Aktiv Rørinspeksjon AS

Adresse: Enebakkveien 135 – 0680 Oslo
Tel: + 47 916 25 500
E-post: aktivror@aktivror.no

Med mange års bred erfaring når det gjelder å løse problemer med avløp og overvannsledninger, vet vi at kundene vektlegger rask og god service, samt at det blir ryddet opp etter utført oppdrag.

Våre høytrykkspylebiler har kapasitet opp til 400 bar. Bilene er i tilegg til spyleutstyr, utstyrt med vannsuger/lensepumpe og rørinspeksjonsutstyr.

Vi kan utføre rørinspeksjoner i rør fra diameter 25mm og opp til ca. 200mm. Det utarbeides rapportskjema og et sammenstillingsbrev med eventuelle anbefalinger for hver inspeksjon. Dersom vi noterer større feil, vil disse bli avfotografert og dokumentert på eget fotoskjema. Etter behov for dokumentasjon kan også inspeksjonene tas opp på video i sin helhet. Det rapporteres etter Rørinspeksjon Norge’s normer.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Trasésøk

Rørfornying

Rensing av rør og kanaler

Vedlikeholdsspyling

Slamsuging