https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/08/rorprod-rin.jpg

Rørleverandører inntok RIN-land

avatarevuser
Oppdatert: 16 august 2013
Rørleverandørene Ole Jørgen Johansen i Pipelife, Tom Tverren fra Hallingplast, Jarle Hausberg fra APS Norway og Basals representant Geir Sogge Johnsen stilte opp for å diskutere kvalitetssikring av vann og avløpsledninger. Det ble to sesjoner med friske fraspark fra begge sider. Det er et faktum at dialogen mellom norske rørinspektører og norske rørleverandører ikke har vært spesielt tett. Dialog i fagmiljøene er viktigere enn å møtes i rettsaler når ting ikke fungerer, ble det sagt i konferansesalen i dag, med bakgrunn at dette har skjedd og også vil skje i nærmeste framtid. RINs ledere sørget derfor at det ble et friskt møte ansikt til ansikt, med størst fokus på nyanlegg og spyletrykk i ulike rørtyper. I en frisk debatt med mange meningsutvekslinger ble det understreket at leggemanualene må være en del av produktet fra rørprodusentene. -Vi sliter med å nå ut med informasjonen. Vi kan bli bedre, men det er neppe alle entreprenører som følger opp sine egne folk som faktisk legger rør, mente Ole Jørgen Johansen i Pipelife. Rørprodusentene stilte seg gjerne til for hogg, men kvitterte med at mange rørinspektører ikke har gjort seg kjent med de ulike rørenes egenskaper, og dette er et ansvar som også rørinspektører må sette seg inn i, sa Jarle Hausberg fra APS Norway, og fikk støtte fra Ole Jørgen Johansen i Pipelife. Hausberg presenterte seg som Nordens ledende selskap på glassfiberarmerte rør – GRP (Glassfiber Reinforced Polyester). APS leverer rørprodukter over hele Norden til vann- og avløp, kraftverk og industri. Det ble et sterkt fokus på rørenes egenskaper i forhold til spyling og trykkprøving. På nyanlegg vet de fleste hvilke rørmaterialer som er benyttet. Leder i RIN, Finn Jenssen, innrømmet at kontrollrutinene trolig er for dårlig før en spylejobb starter både i kommuner og i spylefirmaer. 1000 operatører RIN har utdannet nærmere 1000 rørinspektører og spyleoperatører siden  starten i 1994.Dermed har RIN vært med å utdanne nærmere 1000 operatører. RIN har gjennom dette bidratt med sterk heving av VA-faget i Norge. Sluttdokumentasjon er ofte en stor utfordring i en rekke prosjekter. Når private aktører driver fram private prosjekter på en rask og mangelfull måte kan en  kommune juridisk sett nekte overtakelse dersom sluttdokumentasjonen er mangelfull. Dette blir også betegnet som en vesentlig mangel. Mange mangler på nyanlegg Statistikken viser at antall svanker i nyanlegg er urovekkende høy. Dette kan ikke rørprodusentene ta ansvar for, men over 80 prosent av nyanleggene har svanker, og problemet er spesielt inn mot kummer og bend. Dette mener RIN-operatørene rett og slett er skremmende. Med svanker vil fett og annen dritt legge seg i rørene, og det blir dermed redusert kapasitet.Rørkvaliteten kan være god, men det hjelper lite dersom operatøren i grøfta ikke har fått nødvendig opplæring i legging av rørene. Dette er et ansvar alle aktører må ta, var en av konklusjonene under debatten i RIN-regi i dag Når rørinspektører oppdager grove feil må dette rapporteres. Det handler om oppgradering av norsk infrastruktur som skal holde i 100 år framover, ble det understreket.