Rørhåndbok i jubileumsutgave

Det er snart 100 år siden Rørleggerbedriftenes Landssammenslutning, senere Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, ble stiftet. Det skjedde 10.mars 1913 med 38 foretak som medlemmer.

Rørhåndboka for 2013 inneholder 13 nye temaer om blant annet alternative føringsveier, utslipp av avløpsvann, radonsperre, skjøting av kobberrør, sjaktløsninger, innkassing av rør, takavvanning, shuntventiler, varmelåser, ettrørsanlegg for vannbåren varme og et eget tema om biofyringsolje.

 

Boken er delt inn i 10 kapitler, som kan leses uavhengig av hverandre, og inneholder nye og viktige temaer som bl.a. biokjeler, varmepumper, solvarme, varmegjenvinning og tappevannsoppvarming.

Lærebok og håndbok

Boken egner seg både som lærebok og som håndbok for alle som arbeider med prosjektering, utforming, montering og regulering av vannbårne varme- og kjøleanlegg. Den har et enkelt og konsist språk og inneholder flotte illustrasjoner, nyttige grafer og regneeksempler.

Rørhåndboka er både et oppslagsverk og en kalender. Den utvides og oppdateres hvert år. Teknisk ansvarlig er Ole Larmerud, NRL, og det er Skarland Press som står som utgiver.