https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/02/DSC_4422-Kopi-2-1.jpg

Rørbransje på leit etter grønne verdier

avatarevuser
Oppdatert: 14 februar 2017
Internasjonal rørbransje er langt framme i dokumentasjon av miljøprofil av ulike produkter. -Det er viktig med tanke på det grønne skiftet, og norske produsenter har en konkurransefordel dersom de bare ser mulighetene. Det sa leder i EPD-Norge, Håkon Hauan, under Rørdagene i regi av Pipelife Norge i dag. EPD er foreløpig et ukjent tema-område for mange entreprenører, og det samme er nok også tilfelle for en del rådgivere, innrømmet seniorrådgiver i Cowi, Tom A. Karlsen, under Rørdagene i Langesund i dag. Dagens debatt om miljøkrav i bransjen avdekket usikkerhet og mange aktører på leit etter de gode svarene på miljøutfordringene. Milljøprofil Håkon Hauan i EPD Norge gikk gjennom prinsippene for miljøprofilen til ulike typer materialer i sitt foredrag i Langesund. Miljødokumentasjonen skal være et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA, Life-Cycle Assessment, og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 norske bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge. -EPD-verdenen kan virke komplisert for de som skal arbeide med detaljene, mente leder i EPD-Norge, Håkon Hauan. Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, er programoperatør for det norske EPD-programmet. EPD ble opprettet av HNO og BNL i 2002, og har som oppdrag å påse at utviklingen av miljødeklarasjoner for alle typer produkter skal utføres i henhold til kravene gitt i ISO 14025 og 21930, i tillegg til bransje standardene 15804. Stadig flere innkjøpere benytter EPD som grunnlag for sine innkjøp. De som ikke har miljødokumentasjon på sine produkter diskvalifiserer seg fra å delta i offentlige anbudskonkurranser. -Dersom en bedrift ikke har et miljømessig fortrinn kan man like gjerne la være å konkurrere, mente Hauan. Kompetanse Det er et enormt sprang i kompetanse på blant offentlige innkjøpere i Norge. Statsbygg er best i klassen sammen med Nye Veier, men i kommune-Norge er det store forskjeller. Derfor er det viktig at VA-bransjen er proaktive og framover lent når kravene nå kommer, understreket Hauan. En god miljøfaktor tar utgangspunkt i råmaterialene, med energiforbruk, kjemikalier, transportkostnader til og fra produksjonssted og konstruksjonssted. Det er også viktig at produktet kan resirkuleres etter sin livstidssyklus. Offentlige anskaffelser skal være grønne Livssyklusperspektivet skal legges til grunn for offentlige investeringer og anskaffelser. Kravene til miljødokumentasjon vil bli stadig viktigere og stadig sterkere. Statsbygg krever EPD. Dersom en produsent eller leverandør ikke kan legge fram dette er man heller ikke aktuell som leverandør, uansett om produktet har en svært konkurransedyktig pris. -Kortreist produkt produsert med ren energi kommer alltid ut som vinnere i Norge, slo Hauan fast. Utfordrende for rådgivere Seniorrådgiver i Cowi, Tom A. Karlsen, innrømmet at det er en utfordring for en rådgiver å gå inn på kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene ut over pris i offentlige anbud. -For oss som rådgivere er det viktig å ta inn over oss den grønne profilen, understreket han. Som rådgiver har Karlsen utarbeidet en miljøplan for konkrete anlegg.  Her har han lagt vekt på at planen må beskrive hvordan man skal ta hensyn til miljøforholdene i det konkrete prosjektet. Det er viktig at miljøkravene skal være objektive og dermed forutsigbare. Tildelingskriteriene må også inneholde kvalitet, pris, livssykluskostnader, innovative løsninger og oppdragsforståelse. EPD er foreløpig et ukjent tema-område også for mange entreprenører, mente Karlsen. Debatten -Som samfunnsbygger må vi være med å ta ansvar. Riktig kvalitet er imidlertid første bud. Vi ønsker å se på EPD som en utfordring, og vi ser at kunnskap er makt. For oss blir det et viktig stikkord på veien videre, sa administrerende direktør i Pipelife Norge under den påfølgende miljødebatten på Rørdagene. Larsen lovte at Pipelife Norge skal utarbeide sine egne EPD`er. Miljø-elementene handler om utslipp av klimagasser, energiforbruk til produksjon, utnyttelse av materialressurser, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, avgassing til innemiljøet, livsløpsnalyser, levetid og transport. System og produkt Det handler like mye om system som om produkt, mente seniorrådgiver og VA-nestor Christen Ræstad. Han var opptatt av å se totalbildet og ikke bare selve produktet.  Både totalregnestykket og miljøregnestykket vil bli best dersom produktet produseres og benyttes i Norge, men det forutsetter at alle faktorer blir inkludert i regnskapet. Prosjektorienterte EPD’er kommer, der det blir et felles miljøregnskap som også inkluderer lokale prosjekter Under debatten kom det fram stor skepsis til at norske aktører klarer å oppfylle EPD-kravene på kort sikt. Pipelife-direktør Kjell Larsen mener de fleste ønsker en miljøvennlig utvikling, men at norske aktører må trene på dette.