RINs hjemmeside engasjerer

Han tar ut rapporten og diskuterer denne med sin far, som har jobbet som VA-rørlegger i over 30 år. Her har vi tydeligvis en engasjert VA-familie. Far og sønn syr sammen en tilbakemelding til Arve Hansen på mail, hvor det kommer noen klare innspill til rapporten om «Kumsikkerhet»: 

Innspill
·Du må aldri demontere kumgods, når det er vanntrykk i kummen. Dette kan være vanskelig, da konsulenter gjerne sparer på sluseventiler.
Det bør alltid monteres sluseventiler på alle avstikkere i kum.
Kumstørrelse bør være DN1600, så arbeidsplassen blir tryggere.
Mannhullet bør være 80 – 85 cm. Da blir det en sikrere atkomst og enklere å komme raskt opp av kummen, foruten tryggere nedheising av armatur.
Kumdrenering bør skjerpes. Det er ikke alltid nok å føre kumdrenering ut i pukkgrøft.

Flere innspill? 
Arve Hansen har også snakket med rørlegger-sønnen Andreas på telefon, og han uttrykker stort engasjement i forhold til VA-faget. Spesielt nevnes at VA-faget må komme mer fram i lyset, da flere som prosjekterer VA-anlegg har «mye å gå på» når det gjelder detaljer og ikke minst forankringer av trykkledninger. Arve Hansen tar imot tilbakemeldinger til rapporten om «Kumsikkerhet» frem til 15.oktober og setter stor pris på far-/sønn-innlegget.