https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/03/Trond-Alm-2-1.jpg

RIN + COWI i digital faglunsj

avatarevuser
Oppdatert: 26 mars 2021
Hva bør prosjekterende ta hensyn til for å sikre at et VA-anlegg lar seg drifte og vedlikeholde på en god måte? Det var spørsmålet fagansvarlig for VA i avdeling VANN i COWI, Rune Myra, utfordret ledelsen i Rørinspeksjon Norge på under en digital faglunsj torsdag. Det er første gang RIN har gjennomført en faglunsj på denne måten, og RIN-leder Reidar Kveine var svært fornøyd både med henvendelsen fra COWI og selve gjennomføringen, som samlet nærmere 50 deltakere.  Han mener dette er et konsept RIN gjerne kan markedsføre overfor andre rådgiverselskaper, entreprenører, ledningseiere og bestillere. [caption id="attachment_8357" align="alignright" width="225"]
Rune Myra i COWI mener det er viktig at rådgiverbransjen blir bedre på den praktiske siden av VA-faget.[/caption] Viktig med praktisk oppdatering Rune Myra mener det er viktig at rådgiverbransjen blir bedre på den praktiske siden av VA-faget. -Når de fleste av oss sitter på hjemmekontor og har få muligheter for å komme oss ut på befaringer eller faglige kurs, er dette en løsning vi i COWI har satset ekstra på nå under korona-pandemien. COWI arrangerer derfor faglunsjer hver eneste uke, og medarbeiderne i selskapet setter pris på dette opplegget, som er med å bryte opp «hjemmekontorfølelsen». Myra arbeider aktivt for faglig utvikling, økt samarbeid og forbedret arbeidsmetodikk i prosjekter. Han har gjennom jobbet med flere store ledningsanlegg med store dimensjoner, hatt faglig ansvar i VA-prosjekter og vært prosjektleder for små og mellomstore prosjekter. Han har kjennskap til RIN gjennom ulike rapporter og fagtreff, og mener foreningen kan gi mange praktiske input til en rådgivers hverdag. Tett på operatører i felt Det var RINs styremedlem og «spyle-ekspert» Trond Alm som tok seg av det faglige innholdet i den digitale lunsjen. Med sin lange erfaring og praktiske tilnærming var Alm innom en rekke sentrale problemstillinger innen spyling og rørinspeksjon. Han oppfordret rådgivere til å komme seg ut i felt og komme tett på operatører som har ansvar for drift og vedlikehold av ledningsnett og kummer. -Da vil dere få god innføring i hva som må gjøres i forkant av en rørinspeksjon, under selve inspeksjonen og hvordan sluttkontrollen skal utføres før overtakelse. Lokalisering av trasé, inkludert tilstandsvurdering er også en viktig del av vår jobb, understreket Trond Alm. Han var bekymret over at dokumentasjoner ofte blir liggende i en skuff eller ikke lagt inn i Gemini VA. Her oppfordret han rådgiverne i COWI til å lese Norsk Vann rapport 234 som tar for seg nettopp rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp. Velfungerende og trygge kummer Kummer er også en viktig del av ledningsnettet. Under prosjektering er det viktig å sikre god adkomst og plass nok til å drifte kummene. Det skal være plass både til operatøren og utstyret som behøves for å gjennomføre vedlikehold og forsvarlig drift. Dessuten må kummen være en trygg arbeidsplass, understreket Alm. I praksis betyr det at det må være plass til utstyr i nedstigningskummer, avhengig  av rørdimensjon. Det må være plass nok til å få et kamera inn i røret i forbindelse med rørinspeksjon, og det må sørges for god tilkomst til renner. Alm ga også en klar instruksjon om hva som er viktig dersom det benyttes grenrør utenfor avløpskummer. Her handlet det både om plassering, bend, hydraulikk og minst mulig overganger. - Reis alltid ut i felt og sjekk høyder i kummer og at kartet og virkeligheten stemmer overens, oppfordret Alm. Samarbeid mellom faggrupper -Som operatører håndterer vi verdens viktigste næringsmiddel og arbeider ofte i nærheten av åpne renner med avløpsvann. Det finnes ingen utdannelse innen dette fagfeltet, men det er viktig å stille krav i beskrivelsen at operatør skal ha operatørbevis utstedt av Norsk Vann/RIN eller tilsvarende, sa han videre. Han poengterte også hvor viktig det er med en uavhengig tredjepartskontroll, og ba rådgiverne bidra til at ledningseiere gjerne inngår en rammeavtale for sluttkontroll som inneholder spyling, rørinspeksjon, tetthetsprøving, trykkprøving og desinfisering. Selvfølgelig fikk rådgiverne et hint om at de må begrense bruk av klipp og lim, og i stedet holde seg oppdatert på de nyeste standardene og rapportene som er kommet. Og til slutt kom den klare utfordringen nok en gang om å komme seg ut på grøftekanten, melde seg på bestillerkurs for å lære mer om bestilling og tolkning av rørinspeksjonsrapporter og ikke nøle med å ta kontakt med en RIN-operatør. Dessuten understreket Alm at RIN er en forening som svært gjerne vil ha flere rådgivere inn blant medlemsmassen. Utveksling av kompetanse er avgjørende for å sikre et best mulig ledningsnett, mente han.