https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0625-–-Kopi-1.jpg

Programvaren på plass for bedre rapportering

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Utfordringer med å ta i bruk Norsk Vann rapport 234 har vært en gjenganger i rørinspeksjonsmiljøet i Norge over flere år. Oliver Dimovski i Rosim AS og William Bredberg i Volue oppdaterte medlemmene i RIN om oppdateringen av den nødvendige programvaren for å ta i bruk rapporteringsmetoden. Nå står det ikke lenger på programvaren om inspektører og ledningseiere tar i bruk den nye rapporten, som allerede er fire år gammel, mener leder for rørinspeksjonsgruppa i RIN, Ståle Brodahl. Han satte stor pris på at både Rosim og Volue stilte opp på fagdagene til RIN på Lillehammer for å holde rørinspektørene oppdatert på dagens situasjon. Rosim er bindeledd mellom det norske markedet og programvareprodusenten Wincan AG. Rosim samarbeider blant annet med Volue for å implementere utvekslingsformatet mellom de ulike programmene. Rosim har også bistått produsenten med oversettelse til norsk. Nødvendig oppdatering -Det var helt nødvendig å revidere rørinspeksjonsrapporten, og derfor kom Norsk Vann rapport 234 for fire år siden. Den gamle rapporten var fra 2005. En av de største utfordringene er at ting tar tid. Wincan VX ble lansert i 2018 med en rekke feil og mangler i rapport standarden. Dermed var det nødvendig med gjennomgang av de ulike funksjonene. Det har tatt fem år fra arbeidet startet til systemet nå er implementert og fungerer etter sin hensikt, fortalte Oliver Dimovski i fagseminaret til faggruppa for rørinspeksjon og spyling. Dagens versjon heter WinCan VX 13, og Gemini VA 5.13, som fungerer slik de skal opp mot Norsk rapport 234. Utfordringer og løsninger William Bredberg i Volue jobber mye med Gemini VA 5.13 og med den siste versjonen av Gemini-portalen. På en ryddig måte tok han for seg både utfordringer og løsninger med rapporteringen. Den mest vanlige utfordringen nå er selve leveransemetoden. I noen tilfeller er ikke skadepoengene med i det hele tatt eller er feilberegnet. En annen utfordring er at observasjonskoder er fra den gamle rapporten, er egendefinert eller mangler grad. Det blir feil også når streknings- eller punktobservasjonene i utgangspunktet ikke er nøyaktig. Inspeksjonsavbrudd med kommentarer på feil sted, eller forveksling av inspisert lengde og total lengde forårsaker også feil.  Dermed er det ingen tvil om at RIN har en viktig oppgave med å fortsette sine kurs i innføring i 234-rapporten. -Riktig oppsett i programvaren, der bestiller, registreringsbruker og rørinspektør «snakker sammen» er avgjørende for et godt resultat. Kommuner og rørinspeksjonsfirmaer må ha avklart hvem som er ansvarlig for at informasjonen kommer inn i VA-databasen. Kvalitetssikrings-arbeidet er også viktig for de ulike aktørene, og at man hele tiden utveksler ny kompetanse, understreket Bredberg [caption id="attachment_9993" align="alignright" width="281"]
Stein Lade fra Dacon er en av utstillerne som demonstrer nytt inspeksjonsutstyr for medlemmene i Rørinspeksjon Norge. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Få foregangskommuner Asker kommune er blant kommunene som har gjennomført en systematisk rørinspeksjon av en betydelig mengde avløpsledninger i tidligere Røyken og Hurum kommune for videre kvalitetsvurdering med tanke på behovet for utskifting og fornying.  Her foregår det mye viktig samarbeid internt i kommunen, og det jobbes fram en optimalisering av hele prosessen fra inspeksjoner bestilles i Gemini Portal til resultatene registreres i Gemini VA.  Representanter fra Asker kommune deltok på fagseminaret på Lillehammer og har utvilsomt erfaringer som de kan dele med andre kommuner. Må følge malen I utgangspunktet fungerer systemet godt dersom rørinspektørene faktisk følger den oppsatte malen. -Det viser seg i mange tilfeller at inspektørene ikke har god nok kunnskap om rapporteringen og dermed blir det rett og slett litt for mye krøll.  En forutsetning er at Rørinspeksjon Norge gjennomfører grundige kurs i 234/18 uttalte prosjektleder Silje Lang i Asker kommune i forkant av fagdagene på Lillehammer. -Rørinspeksjonsprogrammene er ikke bare «plug and play», og det kan oppleves både komplisert og detaljert for både rørinspektører og kommuner, mener hun. Viktig med flere kurs Det planlegges nye kurs i RIN-regi. Flere aktører har gitt uttrykk for at det er vanskelig å få nok kunnskap og opplæring om programvaren for å kunne ta NV-rapport 234/18 i bruk og benytte denne i hverdagen. Faggruppeleder Ståle Brodahl mener oppdateringen på Lillehammer var viktig for å få flere aktører til å ta i bruk den «nye» rapporteringen som vil gi ledningseiere nyttig og viktig informasjon om tilstanden på rørene i egen kommune.