Praktisk NoDig-dag ved NTNU

Studenter og fagpersonell fulgte nøye med da VA-ildsjelen Arve Hansen gjennomførte sin undervisningsdel om VA-ledningsnettet, med fokus på med forundersøkelser og NoDig-metoder. Totalt deltok 19 personer på kurset. Dette var studenter, og deltakere fra kommuner, entreprenører og Norsk Vann. Normalt er det totalt mange flere kursdeltakere, men årets etterutdanningskurs ble ved en intern feil ved NTNU ikke markedsført like godt som tidligere år. Hansen har en finger med i mye av det som skjer i faglige VA-fora i Norge og Norden. I tillegg til å drive sitt eget VA teknikk as er han også fagsekretær i Rørinspeksjon Norge, medlem av den norske arbeidsgruppen i SSTT, drivkraft bak de årlige Hallingtreffene, en aktiv foredragsholder i ulike fagkonferanser og initiativtaker til Strømpeforum Norge. Dermed har han en enorm kompetanse å øse av også inn i NTNU-miljøet.   Hansen ser det naturlig å profilere både www.rin-norge.no ogwww.sstt.no som gode arenaer for oppdatering av kunnskap og nyheter i VA-bransjen. Inne-undervisning er viktig, men like viktig er det å komme ut og «ta og føle» på de løsninger som benyttes i praksis.   Praktisk demo Dermed ble det et avbrekk i trøndersk høstkulde, der deltakerne fikk et praktisk innblikk i  NoDig-hverdagen. Denne gang stilte medarbeidere fra Olimb Rørfornying as opp med personell og utstyr, for å vise strømpeinstallasjon på stikkledninger. I prinsippet er dette den samme metoden som benyttes på hovedledninger, men i en et format som gjør det mulig å få innsyn i metodens fortreffeligheter oppe på bakken.   Veteraner Sveinung Sægrov har administrert og gjennomført disse etterutdanningskursene for studenter og VA-bransjen i mange år, og vært en pådriver for også å involvere undersøkelser, tilstandsvurdering og tiltak på ledningsnettet. Han er professor ved Institutt for vann- og miljøteknikk i Trondheim. I år deltok også en engasjert førsteamanuensis Sveinn T. Thorolfsson på denne delen av kurset. Han var sterkt engasjert i å introdusere strømperenovering «nord for Dovre» og ble inspirert over den enorme utviklingen NoDig-metodene har hatt i Norge. Til RINs nettside forteller han at han begynte som praktiserende VA-rådgiver i 1971. -Den gang snakket ingen om rehabilitering eller renovering. På de drøyt 40 årene som er gått siden har det skjedd en rivende utvikling som jeg tror bare vil fortsette. Derfor er etterudanningskurs av denne typen svært viktig både for NTNU og for hele VA-miljøet i Norge, mener han.