https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/08/Copy-of-larvik-sentrum-1.jpg

VA-nettet på bristepunktet

avatarevuser
Oppdatert: 16 august 2013
Anundsen fikk anledningen til å avslutte årets fagdager i Rørinspeksjon Norge med å svare på spørsmålet om hva vi gjør med ”det usynlige forfallet”. Infrastrukturens blodårer forvitrer, og spørsmålet er om vi skal akseptere dette. Anundsen fikk anledningen til å avslutte årets fagdager i Rørinspeksjon Norge med å svare på spørsmålet om hva vi gjør med ”det usynlige forfallet”. Trond Andersen i Norsk Vann hevdet i sitt innlegg under fagdagene at det fram til 2030 må investeres 290 milliarder kroner i VA-sektoren for å holde tritt med utviklingen. Inkludert i dette er også investeringer for å møte klimautfordringene. Fornyelsestakt Mattilsynet i Norge mener fornyelsestakten bør være på 2 prosent i året, men fagfolk både i Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge mener dette tallet ikke lar seg realisere. Kapasiteten og bemanningen er rett og slett for liten. Fagmiljøene mener derfor et mål på 1,2 prosent er mer realistisk å oppnå. 62 prosent av kostnadene ligger på offentlig sektor, mens 38 prosent ligger i det private stikkledningsmarkedet.   [caption id="attachment_2145" align="alignright" width="503"]
Den dagen det går galt har politikerne et ansvar fordi problemet ikke er løst i forkant, hevdet  Anders Anundsen.
Den dagen det går galt har politikerne et ansvar fordi problemet ikke er løst i forkant, hevdet Anders Anundsen.[/caption] Ansvar for forsyningen -429 kommuner har ansvar for vannforsyningen, og det er i seg selv en utfordring for en samlet utbyggingsplan. Anundsen mener derfor at større sammenslutninger er nødvendig. Politikere prioriterer ikke dette fagområdet. 40 prosent av alt vann som produseres i Norge når aldri fram til forbruker, og innlekking fører også til forurenset vannkvalitet.  Fornyelsesprosenten betyr en fornyelsestakt på opp mot 200 år. Som leder av kontroll og konstitusjonkomiteen leser Anundsen Riksrevisjonens rapporter. Riksrevisjonen hevder at kommunene mangler oversikt over tilstanden i egen kommune på VA-nettet. Tre av fem kommuner har ingen rapportering om ledningsfornyelse. Riksrevisjonen mener mange kommunale VA-anlegg er i så dårlig forfatning at det truer funksjonaliteten. -Den dagen det går galt har politikerne et ansvar fordi problemet ikke er løst i forkant, hevdet Anundsen. Det vil bli massiv kritikk den dagen nettet kollapser, også fra oss politikere, sa han.. Gjenskaffelsesverdien av vann og avløpssystemet er anslått til 1053 milliarder kroner. Dette tilsvarer ganske nøyaktig et helt statsbudsjett. -Vi vet at når det svikter så er det for sent, slo Andundsen fast. Vann er en selvfølge Den dagen noen frarøver oss bruk av vann i det daglige liv blir det også kritisk. Svak infrastruktur gjør oss utsatt også for terroraksjoner. Det vil få enorme konsekvenser både for helse og næringsliv dersom noen slår til mot vårt viktigste næringsmiddel. Det er viktig med et moderne og velfungerende VA-system. Det er vi langt unna i dag. Regjeringen vil sette ned et utvalg, mens Anundsen på vegne av FrP mener at utvalgenes tid er forbi, fordi det kreves handling og mye kan gjøres med enkle grep. Anundsen mener VA-nettet fortsatt skal være et kommunalt ansvar, men vi må erkjenne at Staten må bidra økonomisk for å løse de alvorligste krisene. RIN-delegatene mente det ikke sto på økonomiske begrensninger, men heller mangel på kvalifisert personell til å gjennomføre nødvendige prosjekter. Rekruttering og mindre byråkrati er viktige elementer for å redde det norske VA-nettet. Hver enkelt kommune må finne diagnosen før medisineringen starter, ble det foreslått under dialogen etter Anundsens foredrag. Politikere lar seg påvirke, og RIN har en utfordring å formidle god informasjon til det politiske miljøet, var Anundsens avskjedshilsen til fagtreffet.