https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/04/Jan-Stenersen-1.jpg

Plass for flere på NoDig-konferansen på Lillestrøm

avatarevuser
Oppdatert: 04 april 2018
Påmeldingsfristen til NoDig-konferansen på Lillestrøm  2.-3.mai er forlenget til 15. april.   -Vi har fått inn en rekke påmeldinger, men har fortsatt plass til flere. Det er viktig for oss at flest mulig plasser fylles opp, og vi mener årets program bør ha bred interesse både hos ledningseiere, konsulenter og entreprenører, sier prosjektleder Charlotte Løvstad. Et av temaene som står på agendaen er om samspillkontrakter er veien å gå for å få mest mulig infrastruktur av god kvalitet til rett pris? I norsk sammenheng har Tromsø kommune vært en foregangskommune når det gjelder samspillskontrakter. Tromsø kommune bestemte seg for å prøve ut den såkalte Odensemodellen med samspillskontrakt mellom byggherre, rådgiver og entreprenør i et omfattende prosjekt for bydelen Mortensnes. Her skulle all infrastruktur skiftes ut. Det vil si oppgradering av gater, bygging av sykkelfelt og fortau i busstraseer, nye ledninger for vann og avløp, nye strømkabler og nytt fibernett. Her var det snakk om tidene fellesløft i bydelen. Et prosjekt som mange har vist stor interesse for. Jan Stenersen var plan- og utbyggingsleder i Tromsø kommune da Mortensnes-prosjektet ble planlagt. I dag driver han sitt eget rådgiverselskap innen VA og annen infrastruktur. Under NoDig-konferansen på Lillestrøm vil han imidlertid ta for seg et høyaktuelt eksempel på samspill. Ei drøy uke etter konferansen blir det nemlig klart hvem som får oppdraget med totalentreprise på en 620 meter lang vannledning i to strekk i Tromsø, og Jan Stenersen vil fortelle om den spesielle prosessen fram mot denne anbudsåpningen. Selve oppdraget Oppdraget omfattes av en totalentreprise som gjelder tetting av lekkasjer som har oppstått på nylig lagte DN600 mm duktile støpejernsledninger. I utgangspunktet forutsettes det bruk av NoDig-metoder på det som trolig vil bli drøye 1200 meter med strømpeforing. Oppdraget skal utføres nord på Tromsøya i Tromsø kommune. En jobb som i utgangspunktet er priset til 13 millioner kroner, men er lagt ut som en åpen tilbudskonkurranse. Konkurransen vil bli gjennomført som konkurranse med forhandlinger. Siste frist for å delta i konkurransen er satt til 11.mai kl. 12.00. Dialogmøter Før anbudsutlysningen ble det kjørt dialogmøter med aktuelle aktører. Stenersen har som rådgiver gjennomført èn til èn møter med totalt seks aktører, men vært i kontakt med totalt 10 norske og utenlandske aktører. -Vi ønsket denne framgangsmåten for å få innspill på hvilke rammebetingelser entreprenørene måtte ha for å gjennomføre denne krevende oppgaven. Vi ønsket ikke å utelate noen aktører, men tvert i mot innhente så mange relevante løsninger som mulig nettopp for å kunne invitere til en spennende konkurranse, forteller Stenersen. Det er ingen i Skandinavia, så vidt oss bekjent, som har utført strømperenovering i en DN 600 mm som skal tåle 25 bars trykk. Vi har vært på en rekke messer rundt om i Europa for å sjekke markedet, og har ikke møtt på noen som har særlig erfaring med denne type oppdrag. Derfor var det også viktig med dialogmøtene, understeker han. Et annet viktig moment er tidsaspektet. Fornyingen av ledningen må være gjennomført før vinteren setter inn i Tromsø, og den kan som kjent komme tidlig langt mot nord. Under NoDig konferansen på Lillestrøm vil han fortelle mer om prosessen og oppdraget og etter foredraget vil det bli paneldebatt der spørsmålet er hvilken kontraktsform som er den optimale. e har kommunen engasjert studenter til å registrere hoveddelen av de 867 kilometer med kommunalt ledningsnett. I tillegg er arbeidet med å kartlegge de manglende deler av nesten det samme omfang på det private stikkledningsnettet også startet. Snittalderen på ledningsnettet er 30 år, men likevel er det noen strekninger som må fornyes snarest mulig. Det er fortsatt mulig å melde seg på til konferansen. Meld deg på her: