https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/RIN-Fagdagene.jpg

Påminnelse om påmelding til RINs fagdager

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 30 juni 2023

Stadig større utfordringer knyttet til nedbør og nedbørsmangel, voksende etterslep, pris- og renteøkninger, mangel på folk i alle ledd og så videre gjør at det er viktigere enn noen gang å møtes for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Dette er en påminnelse om å melde seg på til RINs fagdager, som arrangeres i Molde 23. – 25. august 2023.

Bildene som danner hovedbildet er fra fagdagene på Lillehammer august 2022. Bli med på RINs fagdager i 2023!

Overordnet blikk på drift og distribusjon av drikkevann, «Deponi bak busken», bestillers hjertesukk om rørinspeksjon, en trykkprøvers hverdag, utfordringer og muligheter er bare litt av det deltakerne på RINs fagdager i Molde i august kan få med seg. 

Programmet finner du her. Det er oppdatert nylig og det er fullt av høyaktuelle tema for alle som er involvert i etablering og drift av verdens viktigste infrastruktur; ledningsnettet vårt. Arrangørene har lagt vekt på konkrete, «matnyttige» tema, formidlet både i plenum og i parallelle sesjoner. Det blir også gode anledninger til å få nyheter fra leverandører, til faglige samtaler og sosialt samvær med gode bransje-kollegaer.    

Forutsetningen for å få oppleve alt dette er at folk melder seg på! 

En årlig mulighet

RIN er en møteplass for alle aktører som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett, eksempelvis ledningseiere, leverandører, entreprenører og konsulenter. Målgruppen for RINs fagdager er derfor hele bransjen fra rådgivende ingeniører, kommuner og interkommunale selskap, rørleverandører og grossister til entreprenører og rørleggere.

I fjor ble fagdagene arrangert på Lillehammer, i forbindelse med RINs årsmøte. I år er fagdagene lagt til Molde. Der får deltakerne blant annet anledning til å lære om hvordan Molde kommune organiserer og praktiserer målesoner, trykksoner, vannlekkasjer, pumper, bassenger, m.m.

RINs fagdager er kjent for å ha stor takhøyde og være en anledning til å treffes på tvers av kommunegrenser og hvor konkurrenter møtes og trives i hverandres nærvær. Rørinspeksjon Norge har reservert 100 værelser på hotell Seilet i Molde. Påmeldingsfristen er ikke før 15. juni. Men per nå er det færre påmeldte enn ventet. For lav deltakelse truer hele arrangementet.

Med tanke på at ferien for de fleste er like om hjørnet, er oppfordringen fra RIN: Få det gjort! Meld deg på, og del invitasjonen med kollegaer, venner og konkurrenter.

Her er programmet til RINs fagtreff 2023, som gjennomføres dagene 23. til 25. august, på Scandic Seilet. Her er lenken til påmeldingen.  – Vi møtes i Molde!

Sammen blir vi sterke!