https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2012/10/Copy-of-boligpriser-1.jpg

Ønsker innspill til tilstandsanalyse

avatarevuser
Oppdatert: 02 oktober 2012

Fordi denne standarden vil få vesentlig samfunnsmessig betydning, medføre økonomiske konsekvenser og omfatte brukere/forbrukere, vil det bli arrangert åpent høringsmøte i Standard Norge den 19.oktober kl 09:00 – 12:00. Høringsfristen er satt til 1.desember..

Fagsekretær i RIN, Arve Hansen, har lest gjennom den 61 sider lange rapporten og mener RIN bør komme med innspill og kommentarer. Dersom RIN-medlemmer responderer med innspill vil RIN-sekretæriatet delta på høringsmøtet i Oslo, sier Arve Hansen.

Standardisering
innenfor bygg, anlegg og eiendom (BAE) har historisk vært et område med stor aktivitet og utgjør i dag en betydelig andel av aktiviteten i Standard Norge. Standardene angir viktige regler og retningslinjer for prosjektering, utførelse, produktdokumentasjon og prøving, beskrivelser for anbud og kontrakter.

NS 3600
definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte som et minimum, for at kjøper og selger skal ha best mulig beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. Standarden vil angi konkret hva som skal undersøkes og hvordan tilstandsgrad skal vurderes og fastsettes. Den vil omfatte både teknisk tilstand, elektrisk- og branntekniske forhold ved boligen.

Det er Standard Norges komité SN/K 292 Tilstandsanalyse av byggverk som har ansvar for arbeidet. Denne komiteen arbeider også med revisjon av NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, som den nye boligstandarden bygger direkte på.

Kom med innspill
RIN medlemmer herved til å komme med innspill. Send inn dine kommentarer så raskt som mulig, og senest 15.oktober til  RINs Martina Bergh Svedahl  mbs@asplanviak.no.
RIN-sektretæriatet vil da ta med seg responsen fra RIN-operatører til det endelige høringsnotatet fra Rørinspeksjon Norge.
Fagsekretær Arve Hansen har på vegne av RIN utarbeidet disse foreløpige innspill / kommentarer:

Last ned RIN-innspill her:

Last ned Standard Norge Forslag til til teknisk tilstandsanalyse for omsetning av bolig her