RIN om omsetning av boliger i Norge

avatarevuser
Oppdatert: 07 desember 2012

Ny norsk standard for «Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig» er nå ute på høring. Den heter foreløpig prNS 3600, og blir en viktig sjekkliste for takstmenn. Vi mener at vårt fag får altfor liten oppmerksomhet. Mange kjøpere av eldre boliger får en stor overraskelse, når de oppdager at vann- og avløpsrørene ikke har «evig liv». Kostnader ved ledningsfornyelse kan komme opp i flere hundre tusen kroner. Gjengrodde vannledninger utvikler seg med dårligere tappetrykk og vannkvalitet. Lekkasjer i utette avløpsrør kan bare vente på kommunalt pålegg om utbedring iht. Forurensningsloven. Og har boligen tilkoplingspunktet i offentlig vei, kan en totalomlegging koste over ½ million kroner. Flere sentrale medlemmer i RIN har bidratt med kommentarer til RIN-sekretariatets høringsuttalelse.

Utdrag fra kommentarene:
-  Det bør vedlegges kart som viser eksisterende ledningsanlegg ved salgsrapporten.
-  Har kommunen planer om arbeid på det offentlige anlegget som vil kunne påvirke/medføre kostnader på huseieres ledningsanlegg?
-  Takstmann må etterspørre evt. utbedringer som er gjort på VA-anlegget. Vedlegge dokumentasjon.
-  Er utvendige kummer og stoppekran tilgjengelig og merket?
-  Offentlige eller private ledninger?
-  Alder, kvalitet og rørmateriale vurderes.
-  Ved usikkerhet mht. rørkvalitet, kan rør tilstandsvurderes i regi av kompetent rørinspeksjonsfirma.

Høringsuttalelsen kan du lese her.