https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/10/2016.10.26.hildenystogaas_msprenger.SMALL-Kopi-1.jpg

Ny Norsk Vann rapport om NoDig-metoder

avatarevuser
Oppdatert: 26 oktober 2016
  Målet med rapporten er å friste små og mellomstore kommuner til å ta i bruk NoDig-metoder, sier Hilde Nystog Aas i Sweco. Hun presenteres arbeidet med den nye rapporten, som har hatt arbeidstittelen «To dig og not to dig, that is the question», på Norsk Vanns fagtreff i Oslo i dag. -Denne arbeidstittelen har vi forlatt, og det ville nok Shakespeare vært fornøyd med.  Foreløpig heter rapporten «Smart ledningsfornyelse», smiler Aas. Ferdig til jul Dette er en rapport som det lenge har vært snakket om i Norsk Vann sammenheng. Siden januar i år har en bredt sammensatt styringsgruppe med erfarne NoDig-folk fra flere kommuner og fra Sweco arbeidet med rapporten. -Rapporten skal være ferdig til jul, lover Aas. Enormt investeringsbehov Nye tall viser at det er behov for å investere 8,1 milliarder kroner årlig i fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i perioden 2016-2040. Dette er en økning på 66 prosent i forhold til i dag, ifølge Norsk Vann. Kommunene har hovedansvaret for satsingen: -Det er et enormt fornyings behov og vi er nødt til å ta i bruk alternative NoDig-metoder. NoDig-metoder er raskere og kan være økonomisk gunstig. I tillegg er metodene smidige og miljøvennlige. Miljømessig gunstig Aas understreker at hensynet til miljøet er en del av anskaffelsen. -Utslippene i anleggsfasen er lavere ved bruk av NoDig-metoder, som også reduserer ulemper som støy og støv.  Dette reduserer også ulempene for tredje part, som kan være publikum, næringsdrivende eller trafikk. Skal vi få opp fornyelsestakten og ta hensyn til miljøet må vi ta i bruk NoDig-metoder. Presenterer NoDig-metodene Den nye rapporten vil gi en samlet oversikt over alle kjente NoDig-metoder. Hver metode blir presentert over to sider: -Et eksempel er utblokking, sier Aas, og viser fram en powerpoint av to sider i rapporten. -Her beskrives metoden samt at det vises masse bilder av utførelsen. Vi legger også ved tekniske data og skriver om fordeler og ulemper knyttet til ulike bruksområder. Det henvises også til mer informasjon andre steder. Det samme gjør vi også for renovering av kummer. Stikkledninger blir ikke behandlet i rapporten, da dette ikke er kommunenes ansvarsområde. Planlegging og gjennomføring Rapporten har et eget kapitel om planlegging og gjennomføring. -Her belyses valg av metode, konkurransegrunnlag og byggelederens rolle, sier Aas. Hun understreker viktigheten av at man først får oversikt over hva som finnes i grøfta, deretter hva som er over bakken. -Det er viktig å vite, for å kunne velge riktig metode. Vi forsøker også å sette opp en tabell. Her vil vi presentere hvilke metoder som egner seg for ulike problemstillinger. Denne tabellen er vi ikke helt ferdige med ennå. Tydelige kriterier Rapporten vil også gi tips til kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier for ulike metoder. -Kriteriene skal være tydelige og forutsigbare, sier Aas, som er klar på at byggelederrollen i et NoDig-prosjekt er svært viktig. -Byggelederen må ha den riktige kompetansen og være ute på anleggsplassen, for å kunne sjekke at alt gjøres riktig.