https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/08/Copy-of-saegrov.jpg

NTNU kurs om overvanns- og ledningsteknologi

avatarevuser
Oppdatert: 13 august 2013
NTNU i Trondheim inviterer nå planleggere i kommuner og rådgivende ingeniørfirma så vel som utførende personell hos entreprenører til et kurs i overvanns- og ledningsteknologi. Kurset er en del av NTNU Videre og har samlinger i Trondheim i to bolker, henholdsvis 2-6 september og 4-8.november. Eksamen blir i Trondheim 8.november. Søknadsfristen er allerede 15.augut opplyser kursansvarlig og en av de store nestorene innen norsk ledningsteknologi, professor Sveinung Sægrov.   Kurset vil gi en systematisk og samlet undervisning i overvanns- og ledningsteknologi. Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om tilstandsanalyser, bygging og rehabilitering av vannforsynings-, overvanns- og avløpsnett (VA-nett), sier Sægrov til VVS aktuelt.   Programmet for kurset inneholder: Planlegging og prosjektering ved utbygging og fornyelse Teknologi for kontroll og fornyelse Prinsipper for håndtering av overvann Anlegg for infiltrasjon av overvann Utførelses- og rehabiliteringsmetoder for VA-ledninger Belastninger på ledninger, ytre og indre belastning Ledningsmaterialer, styrkeberegning, nedbrytning   Her blir det forelesninger, regne- og planleggingsøvinger, seminar med bransjerepresentanter, ekskursjon. Veiledning mellom undervisningsukene over e-post. Kursavgiften er på 15 000 kroner, men medlemmer av MEF, Norsk Vann, RIF og SSTT innvilges en rabatt på kr 3000,- Fagansvarlig og forelesere blir Sveinung Sægrov, Professor NTNU, Institutt for vann og miljøteknikk og Sveinn Thorolfsson, Førsteamanuensis NTNU, Institutt for vann og miljøteknikk Ytterligere informasjon om kurset finnes på http://videre.ntnu.no/link/nv13298.