Sandum over ende med Oslo Vei

avatarevuser
Oppdatert: 17 desember 2012

Oslo Vei har på sine nettsider skrevet at boet nå arbeider nå med å få oversikt over løpende prosjekter og status på disse for eventuell videreføring/overdragelse. Det arbeides også med salg av eiendeler for øvrig, herunder aksjer/eiendeler i datterselskapene til Oslo Vei AS. Datterselskapene er ikke konkurs, og driften fortsetter som vanlig i disse. Inntil videre fortsetter også driften som normalt på Oslo Veis pukkverk på Huken.

Boet har fått økonomisk garanti fra panthaverne Sparebank 1 og DnB for sitt arbeid med å blant annet redde deler av virksomheten, hvilket i så fall vil kunne redde flere arbeidsplasser. Hvorvidt arbeidet med å redde deler av virksomheten i Oslo Vei AS lykkes, vil blant annet avhenge av samarbeid med Oslo kommune og andre kontraktsmotparter.

Det har vært stor usikkerhet også omkring datterselskapenes framtid. På fredag kom meldingen om at Sandum AS måtte ta den tunge veien til  skifteretten.

Oslo Vei AS kjøpte våren 2010 aksjene i Sandum AS, og kjøpet var i sin tid ledd i bedriftens langsiktige strategi for utvidelse av spesialtjenester. Det har ikke forhindret at Oslo Vei AS nå må ta den tunge veien til Skifteretten. 

Stengte kreditten 
– Dette er en trist dag. De ansatte får trolig ikke lønn i desember. Nå har også banken stengt kreditten. Det viktigste for meg nå er å forsøke å skaffe arbeid videre for alle de dyktige ansatte vi har, sier administrerende direktør i Oslo Vei AS, Arnt Rønning, til NTB. 
Bedriften har eksistert siden 2001 som en fortsettelse av Oslo Veivesen som går tilbake 150 år. I 2010 var omsetningen om lag 560 millioner kroner. 

Kommunen sa nei 
På en ekstraordinær generalforsamling fredag sa næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) nei til styrets forslag om å tilføre selskapet 103 millioner kroner i ny egenkapital. 
Styret fikk heller ikke gjennomslag for tilførsel av 40 millioner kroner som kompensasjon for avviklingen av Huken pukkverk. Dermed så ikke styret annen utvei enn å varsle eieren, som er Oslo kommune, om at de i styremøte samme dag besluttet å begjære oppbud for selskapet. 

Negativ egenkapital 
– Jeg anser det som lite sannsynlig at en eventuell tilførsel på 143 millioner kroner til selskapet ville vært nok til å sikre god og forsvarlig drift og gi tilfredsstillende avkastning. Det en betydelig risiko for at vi måtte gått inn med mer egenkapital på et senere tidspunkt, sier Bjercke. 
I løpet av de siste to årene har selskapet hatt en resultatsvikt på alle forretningsområder. Det har ført til at selskapet ved årets slutt får en negativ egenkapital. Fra 17. desember vil selskapets likviditet være oppbrukt. 

Private entreprenører har fulgt nøye med på situasjonen. Det er alltid spennende å konkurrere med kommunale foretak som kan få offentlig støtte, i motsetning til private som må sørge for sin egen overlevelse, kommenterer et par av aktørene i markedet overfor RIN.