Nå kommer ny lærebok i VA-faget

avatarevuser
Oppdatert: 16 oktober 2012

Lansering skjer på Universitet på Ås, der det blir gjesteforelesning ved Prof. em. Hallvard Ødegaard, som også har vært bokens redaktør.

Det er lagt vekt på at Vann- og avløpsteknikk skal nå en bred målgruppe i VA-Norge, og den vil være velegnet som håndbok og oppslagsverk i tillegg til å være en lærebok for studenter ved høgskoler og universiteter.

Vann- og avløpsbransjen dekker et bredt spekter av oppgaver. Dette gjenspeiles ved at bransjen har behov for mange ulike typer kompetanse. I de senere årene har det vært en dalende interesse for vann og avløpsfag blant studenter og målet er at denne læreboken skal være med å snu denne trenden og på den måten styrke rekrutteringen til VA-bransjen.

Vann- og avløpsteknikk kommer i salg fra 8. oktober.Pris medlemmer/studenter: kr 700,- Pris ikke-medlemmer: kr 1000,-

Av innholdet nevner vi
– Om VA-teknikk
– VA-hydrologi
– VA-hydraulikk
– VA-kjemi
– Vannkvalitet og vannforurensning
– Oppbygning av vannverk
– Vannkilder og vanninntak
– Vannbehov og vannforbruk
– Behandling av forsyningsvann (drikkevann)
– Distribusjon av forsyningsvann
– Forvaltning, drift og vedlikehold av vannverk
– Oppbygning av avløpsverk
– Avløpsvannets mengde og sammensetning
– Oppsamling og transport av avløpsvann og overvann
– Overvann
– Ledningsteknologi for vann og avløp
– Rensing av avløpsvann
– Resipienter og utslipp
– Forvaltning, drift og vedlikehold av avløpsverk
– VA i spredt bebyggelse
– Gjenbruk av avløpsvann og avsalting av havvann
Vi kommer tilbake med mer informasjon om læreboka i forbindelse med lanseringen.