https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/09/Copy-of-THI_6658-1.jpg

Mye Norsk Vann i Bergen…

avatarevuser
Oppdatert: 01 september 2013
Håndtering av ekstremnedbør og fornyelse av ledningsnettet står på agendaen når 220 personer i vannbransjen samles til debatt og faglig utveksling under Norsk Vanns Årskonferanse  i Bergen mandag og tirsdag. Vannbransjen i Norge sørger for å levere innbyggerne godt drikkevann i krana og ta hånd om avløpet på en miljømessig forsvarlig måte. Bransjen står nå overfor en del krevende utfordringer, for å sikre fortsatt godt vann i springen og i naturen. Det er beregnet et investeringsbehov på svimlende 490 milliarder kroner frem til 2030. -Vannbransjen står overfor en stor jobb med å tilpasse seg klimaendringene. Blant annet må vi sørge for å kunne håndtere stadig verre nedbørepisoder, uten at folk får vann i kjelleren, forteller direktør Einar Melheim i Norsk Vann. 90 prosent av investeringene i vannbransjen gjelder ledningsnettet, som ligger nedgravd. Fornyelsestakten for vann- og avløpsledninger er i dag for lav, og det medfører vannlekkasjer og utslipp av forurenset vann til naturen. Tilsynsmyndighetene varsler skjerpede krav til fornyelse av denne viktige infrastrukturen. -Vi må finne ut hvordan vi skal fornye ledningsnettet mest mulig bærekraftig og billig, understreker Melheim. – Det handler om forskning og teknologiutvikling, smarte innkjøp og mer bruk av gravefrie løsninger. Men det handler også om å få nok folk utdannet på dette feltet og at innbyggerne må være villige til å betale noe mer for vann- og avløpstjenestene. Norsk Vanns Årskonferanse går av stabelen på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen. Sentrale bidragsytere på konferansen er bl.a. statssekretær Ellen Øseth i Miljøverndepartementet, byråd Philip Rygg i Bergen, fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland samt tidligere statsråd Matz Sandman som debattleder. I tillegg bidrar en rekke personer fra vannbransjens egne rekker.