https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/03/RIN-milljo.jpg

Miljø & Teknikk samlet 2793 besøkende

avatarevuser
Oppdatert: 11 mars 2019
2793 besøkende på tre messedager for Miljø & Teknikk-messa var langt unna den optimistiske målsettingen styreleder Ole Johan Krog presenterte under åpningen av messa forrige tirsdag. Krog mente da at 5.000 besøkende var et realistisk tall, og at det med fullklaff kunne bli 8.000  besøkende. Det viste seg ikke å slå til.  Arrangørene, Norsk Kommunalteknisk Forening, slår likevel fast på egne hjemmesider at årets besøk var en markant økning sammenlignet med 2016. Det offisielle tallet i 2016 var 2255. -VVP har en del av skylda Det er først og fremst fraværet av medlemmene i VA- og VVS -produsentene, VVP, som får «skylda» - Vi hadde så klart håpet på flere, men tatt i betraktning av at vi ikke fikk med oss produsentene og grossistene innen VA er vi fornøyde, sier Krog. Han mener det var et viktig strategisk valg å flytte messa tilbake til Norges Varemesse, etter at Telenor Arena ble valgt både i 2013 og 2016. - Vi lyttet til rådene fra blant annet VVP, som er bransjeorganisasjonen for VA-produsentene, og det er klart vi ble skuffet når de valgte å utebli fra årets messe. Det igjen førte til at grossistene ikke stilte, sier Krog. Nådde ikke fram Daglig leder i VVP, Bjarne Haugland, sa i forbindelse med åpningen av årets messedager at VVP-foreningen rett og slett ikke nådde fram med sine synspunkter, - blant annet om kompetansebygging. Haugland sa også at det fortsatt hersker usikkerhet blant noen av foreningens medlemmer om arrangøren i tilstrekkelig grad oppfyller og forstår rollen som messearrangør -Vi ønsker oss en sterk arena, og da må den bygges opp fra bunnen av. Kommunalteknikk kan bli den arenaen som samler bransjen, også når det nye senteret på Ås kommer i drift, sa Haugland. Flere besøkende, færre utstillere Årets messe har en økning i besøkstall på 24 prosent og fordeler seg med 940 på dag 1, 1051 på dag 2 og 802 på dag 3. Økningen skjer på tross av at antall utstillere ble redusert fra om lag 150 til 120. – Det er en nedgang i antall utstillere, men tallene er ikke direkte sammenlignbare, sier Kjell Jacobsen, som er selger for Miljø & Teknikk. – Det har vært en god del fusjoner i bransjen. Det er også et mål for oss med større balanse mellom de tre kjerneområdene bygg og eiendom, veg og uteområder, vann, avløp og overvann. Vi har fått til en økning innenfor de to første områdene, og det er lovende for framtidige messer. - Ja, nå skal gjøre en grundig evaluering av årets arrangement, fortsetter Krog. - Vi kjører en kartlegging både blant utstillerne og de besøkende. Basert på tilbakemeldingene vi får her, skal vi sette oss ned sammen med alle sentrale aktører i bransjen, og gjøre vårt ytterste for å lage et samlet bransjearrangement for hele kommune-Norge, avslutter  Krog.