https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/03/VA-bilde-2-1.jpg

Master i teknologi – Vann- og miljøteknikk

avatarevuser
Oppdatert: 02 mars 2013

Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås tilbyr studium i vann- og miljøteknikk. Studiet byr på spennende utfordringer innenfor ulike områder.
Du vil lære om blant annet:
- Vannkilder 
- Vannforbruk
- Vannrensing
- Ledningsnett
- Rensing av avløpsvann
- Grunnvann og grunnvannsforsyning
- Overvann og flommer

Gjennom studiet i vann- og miljøteknikk får du både teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter for å planlegge, dimensjonere, bygge og utføre tiltak som sikrer tilstrekkelig rent drikkevann og tilfredsstillende rensing av avløpsvann, slik at det skapes et trygt og et renere miljø. Det legges stor vekt på naturbaserte rensemetoder, og du har en mulighet til å fordype deg innen dette området. 


Du har mulighet til å velge mellom tre fordypningsområder: 
Vassdragsplanlegging og vann- og avløpsystemer 
Hovedfokus er rettet mot hydrologiske og strømningstekniske problemstillinger inkludert overføring av vann fra kilde til forbruker, og transport av avløpsvann fra forbruker til fjord, elv eller sjø (resipient). 
Vann- og renseteknikk 
Sentrale problemstillinger innen dette området er valg av drikkevannskilder, og renseprosesser som kan benyttes for å rense drikkevannet og avløpsvannet til akseptabel kvalitet. 
Kretsløpsteknologi 
Hvordan kan vi hindre forurensning, spare vann, produsere gjødsel og energi ved å ta vare på næringsstoffer i avløp og søppel? 

http://www.umb.no/studier-imt/artikkel/mer-om-master-i-teknologi-vann-og-miljoteknikk