https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/08/anundsen-1.jpg

Må unngå unntakstilstand i VA-nettet

avatarevuser
Oppdatert: 09 august 2013

9.08.13: -Jeg  gleder meg veldig til å komme på besøk på årsmøtet til RIN i min egen hjemby Stavern. Det sier Anders Anundsen, Stortingsrepresentant for FrP og leder for Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité.

  Hvilken rolle Anundsen vil få etter valget er et spennende tema, men i Stavern vil han sette fokus på tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp, og på den måten sette ”de usynlige tjenester” på dagsorden. Anundsens foredrag er flyttet til fredag 16.august kl.10.15, og vil dermed bli noe av det siste som skjer under årets fagdager og årsmøte i Stavern, som samler nærmere 120 deltakere. Det er fortsatt noen få rom ledig på Justissektorens Kurs- og konferansesenter, og etternølere må snarest ta kontakt med jonny.undersaker@asplanviak.no Valgkampen i gang ”De hemmelige tjenester” blir neppe hovedsak under valgkampen i år heller, men for RIN-medlemmer er det gledelig dersom politiske partier kan være med å peke på at utgiftene til å opprettholde ledningsnettets funksjon vil øke betydelig kommende år, dersom fornyelsen av VA-nettet fortsatt skal være lavt prioritert. FrP er blant de partiene som blir beskyldt for å bevilge penger til ethvert godt formål. For RIN er ikke VA-sektoren bare et godt formål, - det er helt avgjørende for det norske samfunnet av VA-nettet fungerer i det daglige Der arbeider foreningen for at alle politiske partier skal sette dette på dagsorden. -Den dagen vannet forsvinner blir det unntakstilstand i norske hjem og bedrifter, mener Anundsen, som mener myndighetene må ta dette på alvor. FrP mener dagens fornyelse og rehabilitering er preget av tilfeldigheter og vekslende skjønn. Dårlig innsats i dag fører til at man skyver foran seg en stadig voksende mengde av fornyelsesbehov. Dersom man fortsetter nåværende fornyelsestakt, vil ledningene som legges i dag i de fleste kommuner, måtte bli 100–200 år gamle før de kan skiftes ut på ny. Dette er en alvorlig situasjon og det varsler om store problemer med å opprettholde vann- og avløpsinfrastrukturens funksjonsevne. Pådriver? Anundsen tar utfordringen fra RIN til å komme med svar på om vi etter høstens valg kan forvente at FrP vil bli en pådriver for økt fokus på VA-sektoren dersom partiet havner i regjeringskontorene. Anundsen er også bedt om å komme med konkrete tiltak på kort sikt og på lang sikt for å ta igjen det enorme etterslepet som er oppstått i norsk VA-sektor. RIN ønsker også at han også fokuserer på beredskap og sikkerhet.