https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/03/SJT-Miljo-Rorinspeksjon-1.jpg

Ledige plasser på kurs i rørinspeksjon

avatarevuser
Oppdatert: 20 august 2021
Digitalt kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger arrangeres 31. august - 2. september 2021.  Det er fortsatt noen ledige plasser, og fristen for påmelding er derfor forlenget til 25.august. Rørinspeksjon-Norge er ansvarlig kursarrangør.  Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Kursledere er Trond Alm og Peer Christian Nordby. Foredragsholdere er Trond Alm, Reidar Kveine, Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Arild Skjelstad, Bjørn Christoffersen, Ståle Brodahl og Hans Jørgen Haugen. Formål og innhold i kurset: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger - kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. Norsk Vann-rapport 234/2018.  Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. NB!  Foredrag og annet kursmateriell vil kunne lastes ned i forbindelse med kurset.  Man må m.a.o. laste ned dette før kursstart. Det oppfordres å ta en gjennomgang av dette før kurset. Målgruppe for kurset er:
  • Operatører som minimum har utført rørinspeksjon i 6 måneder
  • Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.
Kursbevis og operatørbevis: Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis.  Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon. Komplett informasjon og påmeldingsskjema kan lastes ned her: Invitasjon Operatørkurs rørinsp august-september 2021