https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/09/vannkvalitet-1.jpg

Kommunene bedre på VA-tjenestene

avatarevuser
Oppdatert: 01 september 2013
Det viser resultatene som Norsk Vann har lagt fram for 2012.  De 69 kommunene som deltar i prosjektet utgjør 57 prosent av landets innbyggere. Det er likevel et tankekors at bare 69 av landets 428 kommuner deltar i prosjektet bedreVA. Det er med å forsterke årsaken til Riksrevisjonens bekymring for norsk VA-tilstand. Riksrevisjonen hevder nemlig at nesten halvparten av norske kommunene mangler oversikt over tilstanden på VA-nettet i egen kommune. Tre av fem kommuner har ingen rapportering om ledningsfornyelse. Riksrevisjonen mener mange kommunale VA-anlegg er i så dårlig forfatning at det truer funksjonaliteten. Gjenskaffelsesverdien av vann og avløpssystemet er anslått til 1053 milliarder kroner. Dette tilsvarer ganske nøyaktig et helt statsbudsjett. 40 % av deltakerkommunene som hadde god standard eller tilnærmet god standard på alle vurderingskriteriene mot ca. 30 % i 2011. Standarden på vannforsyningen er fortsatt bedre enn på avløpstjenesten, men standarden på avløp har utviklet seg svært positivt fra 2011 til 2012, hevder Norsk Vann, som starter sin årskonferanse i Bergen i dag. De beste kommunene på vannforsyning i 2012 Klepp, Ullensaker, Nesodden, Elverum, Sola og Hvaler er de seks kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene for vann i 2012. Vannet er hygienisk betryggende, den bruksmessige vannkvaliteten og leveringsstabiliteten er god, alle innbyggerne kan forsynes med en alternativ forsyning som er god, og beregnet vanntap i ledningsnettet er lavere enn 20 %.  De beste kommunene på avløp i 2012 Sørum, Asker, Rælingen, Bærum, Øyer, Ringerike, Bamble, Elverum, Øystre Slidre, Ringsaker, Østre Toten, Ringebu og Lardal er de 13 kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriterier på avløp i 2012. Alle rensekravene er overholdt, over 98 % av innbyggerne i kommunale rensedistrikt er tilknyttet godkjent utslipp, slammet har god kvalitet og blir gjenbrukt, utslippet fra overløp på avløpsnettet er beregnet til mindre enn 5 % av tilknyttet pe og ledningsnettet har god funksjon. Norges beste Øyer kommune har deltatt i bedreVA i fem år og dokumentert gode resultater i alle årene.På avløp har kommunene hatt god standard på alle fem vurderingskriteriene de siste fire årene. På vanngjenstår nå å få redusert vanntapet. God alternativ forsyning ble etablert i 2012 ved en gjensidig forsyningsmulighet mellom kommunens to vannverk. Øyer kommune er nå den kommunen som har høyest gjennomsnittlig kvalitetsindeks siste fire år etter Ullensaker og Asker kommune. Disse to kommunene ble kåret til årets kommune i henholdsvis 2011 og 2012.