https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/05/kommunalteknikk-nett-1.jpg

Kommunalteknikk samlet drøyt 5000

avatarevuser
Oppdatert: 22 mai 2013
Leder av lekkasjegruppa i RIN, Arnt Olav Holm, deltok på stand for RIN tirsdag 14.mai. Dette var den best besøkte dagen. -Jeg delte ut informasjon til om lag 100 personer. Det var mange som hadde hørt om navnet RIN, men de fleste viste ikke hva vi holdt på med. Så det ble mange gjenfortellinger om de fire gruppene som avholder fagtreff og ikke minst operatørkurs, forteller Holm. - Inntrykket var at «hele Norge var representert» De store fagdiskusjonene ble det aldri noe av, til det var farten for stor for de fleste. Det var mange stander som skulle besøkes. Alt i alt var inntrykket på dem jeg pratet med veldig positiv og at de gjerne ville bli med en faggruppe i RIN. Spørsmålet var om ledelsen / sjefen tillot det. Så det blir spennende å se om nye fjes dukker opp, for eksempel allerede på fagtreffet i Stavern til høsten, avslutter Holm.. Et nytt konsept Det var nødvendig for arrangørene å ta grep etter en skuffende Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk- messe på Lillestrøm i 2010. Et messeforum og flytting til ny arena skulle gi ønsket effekt. Flytting av messen til Telenor Arena var ett grep. Et annet, og kanskje viktigere grep, var opprettelsen av et eget messeforum, representert ved Bjarne Haugland, VA og VVS-produsentene (VVP), Anita Helene Hall, Maskingrossistenes Forening (MGF), Einar Melheim, Norsk Vann, samt prosjektleder Torbjørn Vinje og representanter for eierne av messen, KS og Norsk Kommunalteknisk Forening. (NKF) Telenor Arenavar godt fylt opp med ustillere de tre messedagene i midten av mai. Totalt var det solgt over 5500 m2, fordelt på 161 utstillere. VA-området dominerte, men det var også bra representasjon på andre områder som kommunalteknikerne er opptatt av. Seminarer Arrangørene presenterte et spennende seminartilbud, men oppslutningen om seminarene kunne vært betydelig bedre. Fagsekretær i RIN, Arve Hansen hevdet i sitt foredrag om vann på avveie at norske kommuner ikke har noen sjanse til å nå sine lekkasje-mål på VA, uten en mye mer offensiv holdning overfor private ledningseiere. Hansen fokuserte også på innovative løsninger, men ga et tydelig spark til Innovasjon Norge som så langt ikke har gitt noen respons på innovative løsninger innen VA. Hansen oppfordret derfor ledningseiere, konsulenter og entreprenører om å søke innovasjonsmidler til  sine prosjekter Han eksemplifiserte sine påstander med opplysninger fra kommune-Norge: Voss kommune hevder at minst 75% vannlekkasjer er orientert til private. Prosenten i Vestfold Interkommunale Vannerks nedslagsområde ligger på 55 prosent.  Oslo VAV har inspisert 27 km private SP-stikkledninger, anlagt i perioden 1950 – 1970, og det viste seg å være i gjennomsnitt 2,7 feil pr. 10. meter. Spesialingeniør i Bærum kommune, Frode Berteig, leverte sine erfaringer med NoDig metoder, der han da fokuserte på fornyelse av ledningsnettet uten oppgraving.