https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2012/10/finn-jenssen-1.jpg

Jenssen fortsetter som RIN-leder

avatarevuser
Oppdatert: 02 oktober 2012
Leder Finn Jenssen fra Skien kommune fortsetter som leder.Han ble gjenvalgt ved akklamasjon. Siv Vassdal fra Driftsassistansen for VAR i Hedemark ønsket ikke gjenvalg og som nytt medlem ble valgt Bjørn Christoffersen Oslo VAV. Han arbeider daglig med rørinspeksjon i Oslo kommune. Arnt Olav Holm takket ja til gjenvalg, og ble gjenvalgt. Det ble et rolig årsmøte. Totalt deltar 130 VA-folk på årets fagtreff i Stavern. RIN arbeider fortsatt for å fremme aktiviteter på VA-ledningsnettet i Norge gjennom økt kvalitet og kompetanse på personell, utstyr og rapporteringsrutiner. Styret Styret hadde følgende sammensetning i 2011: Leder Finn Jenssen, Skien kommune, med Arnt Olav Holm, Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (”LT-gr.”), Peer-Chr. Nordby, Olimb as ("SR-gr.") Kåre Aabye, Vann og Rørservice as (”TD-gr.”)  og Siv Vassdal, Driftsassistansen for VAR i Hedemark De ulike faggruppene har alle arrangert fagtreff i løpet av året. RIN sliter fortsatt med å opprette et Demo/Øvingsfelt. Bare tre av av 114 forespurte har sagt ja til å gi et økonomisk bidrag, totalt kr. 175.000,-. Søknad til Oslofjordfondet ble avslått i 2011, grunnet for lite forskningsbasert vinkling/forskning, men RIN-leder Finn Jenssen har ikke gitt opp tanken om å etablere et øvingsfelt for VA-relaterte prosjekter. Samarbeidsavtale med Norsk Vann Rørinspeksjon Norge har samarbeidsavtale med Norsk Vanns faggruppe for VA-ledningsnett. Både RIN og Norsk Vanns faggruppe for VA-ledningsnett ønsker et nært faglig samarbeid, for å fremme økt kunnskap og medvirke til bedre utførelse av anlegg og drift av ledningsnett for vann og avløp. I året som gikk ble det avholdt ett felles samarbeidsmøte. Utover dette har ressursene vært knyttet mot ny hjemmeside, spleiselag  for skadeforebyggende innsats på private vann- og avløpsledninger. Positivt driftsresultat for 2011 ble 187.000,-.