https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/03/SJT-Miljo-Rorinspeksjon-1.jpg

Inviterer til bestillerkurs i rørinspeksjon

avatarevuser
Oppdatert: 01 mars 2021
Et digitalt bestillerkurs i rørinspeksjon er nå klart fra Rørinspeksjon Norge, og offentlige og private bestillere og mottakere er velkommen til å delta i kurset onsdag 28.april. Påmeldingsfristen er satt til onsdag 21.april. Målgruppen for kurset er bestillere og mottakere av rørinspeksjon. Kurset tar blant annet for seg bakgrunn for rørinspeksjon, en kort innføring i inspeksjonsrutiner, hvordan man planlegger og bestiller en rørinspeksjon og hvordan man kan bruke resultatene og presentere dem i kartverk. Det gis også eksempel på beskrivelse for rammeavtale av rørinspeksjon. Foredragene vil kunne lastes ned i forkant av kurset. Fullverdig digital versjon Rørinspeksjon Norge har tidligere gjennomført dette kurset med fysisk frammøte, men denne gang blir det en digital versjon via Teams uten at kurset forringes i vesentlig grad av den grunn, mener leder i Rørinspeksjon Norge, Reidar Kveine. Han blir også en av foreleserne i dagskurset. Etter at Kveine har tatt en gjennomgang av hvorfor man bør foreta rørinspeksjon og hva resultatene kan brukes til, vil rådgiver Hans Jørgen Haugen fra Asplan Viak i Drammen ta for seg hovedpunktene i den forholdsvis nye rapporteringsmanualen for rørinspeksjon. Reidar Kveine, som til daglig jobber i planavdelingen i vann og avløp i Bærum kommune, vil fortelle om hvordan man planlegger en inspeksjon. Deretter vil Galip Øzkara i Bærum kommune fortelle om hvordan man går fram for å bestille en rørinspeksjon. Her er det flere alternative metoder. Ola Valved i Asker kommune bidrar med sine erfaringer om hvordan resultatene av rørinspeksjon benyttes i praksis, og hvordan de legges inn i kartverket. Hans Jørgen Haugen vil gå gjennom sentrale Norsk Vann-rapporter før Eldrid Midtbø Øyulvstad fra Bærum kommune vil vise til eksempler for beskrivelse ved inngåelse av en rammeavtale for rørinspeksjon. Stort utbytte -Vi tror bestillere og mottakere av rørinspeksjon vil få stort utbytte av disse timene sammen med oss, sier Reidar Kveine, som håper på god oppslutning om kursdagen. Alle deltakere på kurset il få tilsent en lenke for å delta via TEAMS i god tid før kursstart. Her er program og skjema for påmelding: Program bestillerkurs_april 2021