image

Invitasjon tematreff tilstandsvurdering vannledninger

I samarbeid med RINs søsterorganisasjon SSTT inviterer Holmestrand kommune og Kjeldaas AS til tematreff om tilstandsvurdering av vannledninger. Kunnskapen er høgaktuell for alle som har ansvar knyttet opp mot ledningsnett.

NB: Påmeldingsfrist: 6. juni 2024. Her finner du fullt program og påmeldingsinformasjon.

Den teoretiske levetiden til store deler av ledningsnettet i kommunen er snart nådd. Vi har en stor fornyelsesoppgave foran oss de neste tiårene. Ledningseierens investeringsbudsjetter og tiden vi har til rådighet er ikke tilstrekkelig for å fornye alle ledninger preventivt med dagens metoder, uten å kjenne den faktiske tilstanden. Acquaint fra Nederland har nå utviklet et verktøy hvor blant annet ultralyd benyttes for å innvendig inspisere trykkledninger i alle type materialer, inkludert asbest. Metoden er velegnet både for vann- og avløpsledninger. 

Denne inspeksjonen gir et godt beslutningsgrunnlag for å prioritere saneringsbehov:

  1. Ledningen er fortsatt i god stand og kan vare i ytterligere x tiår → penger spart.
  2. Ledningen er stort sett i god stand, men må overvåkes → penger spart.
  3. Ledningen trenger å punktutbedres, men fullstendig utskifting er ikke nødvendig → penger spart.
  4. Ledningen har høy risiko for brudd og må erstattes → penger brukt på riktig sted.

Å vente på erstatningsoppdraget uten å ta grep er en veldig risikabel strategi, fordi;

  1. ledninger kan svikte samtidig, og strakstiltak er alltid dyrere enn planlagt arbeid.
  2. hvis ledningene krever utskifting eller reparasjon samtidig, kan det raskt føre til overskridelse av tilgjengelige midler.
  3. ledningsbrudd kan forårsake miljø- og omdømmeskader.

På temadagen blir det utført skanning av en ledning på 2,3 km i duktilt støpejern. Metoden blir presentert sammen med et resultat av den utførte skanningen. I tillegg vil Brabant Water fra Nederland fortelle om sine erfaringer, etter å ha utført 16 «inline-inspeksjoner» over en total lengde på 35 km.
Mens skanningen pågår, ønsker man å dele erfaringer om valgte metoder, spesielle tekniske utfordringer og hvordan disse løses. 

Tematreffet retter seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om slike metoder. Vel møtt!  Alle deltakere må ha synlighetsvest og egnet skotøy.

Her finner du fullt program og påmeldingsinformasjon.