https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/10/DSC_0575-–-Kopi-1.jpg

Interkommunalt samarbeid for bedre rekruttering

avatarevuser
Oppdatert: 19 oktober 2021
Mindre kommuner må gå sammen for å opprette felles ingeniørstillinger. Her kan de lokale driftsassistansene være et godt hjelpemiddel for å sikre at VA-tjenestene blir utført på en trygg og god måte.  Det var et av svarene på utfordringen mange kommuner sliter med når det gjelder rekruttering og kompetansebygging. De siste sju årene er antall VA-ingeniører i norske kommuner redusert med 17 prosent, mens antall ansette i rådgiverselskapene har økt med 55 prosent i samme tidsperiode. Rekrutteringsspørsmålet ble derfor satt på agendaen under VA-konferansen for Møre og Romsdal i Molde, uten at det kom fram noen fasitsvar på hvordan kommunene skal sikre seg nødvendig kompetanse. En oversikt fra Norsk Vann viser at det er behov for 113 driftsoperatører hvert år i norske kommuner. Dessuten er det behov for 30 nye ingeniører og 37 nye sivilingeniører. Høgskolesektoren har økt antall studieplasser de siste årene, men det er viktig å få ingeniørkompetansen ut i hele landet. Tidligere direktør i Norsk Vann, Einar Melheim, som nå jobber som konsulent i VA-bransjen, mener det er viktig at kommunene har systemforståelse, men at de kan kjøpe inn tjenester på detaljnivå og når det gjelder spesialisttjenester. Han mente videre at kommunene må bli flinkere til å markedsføre seg på de områdene de kan være sterke, - nemlig stor grad av frihet under ansvar, et godt arbeidsmiljø og muligheter for etterutdanning og utvikling. Selve lønnsnivået mente han det var lite å gjøre med, og at kommunene uansett ville tape i kampen mot rådgiverselskapene. Melheim foreslo at det opprettes et nettverk rundt om i landet der man konkret setter seg ned og diskuterer hva som skal til for å bli konkurransedyktige. Under paneldebatten kom det fram at 11 kommuner på Sunnmøre har jobbet for å etablere en felles VA-norm. Dette har skapt et godt grunnlag for et tettere samarbeid. Sjefsstrateg Jon Røstum i Volue Infrastruktur slo fast at rådgiverne har økt i både volum og kompetanse, mens kommunene står på stedet hvil. Derfor mente han det viktig at kommunene blir mer aktive på rekruttering. -De små kommunene må jobbe smart for å løse sine utfordringer. Det er lettere å få midler til digitale løsninger enn å opprette nye stillinger. Her kan de regionale driftsassistansene hjelpe de mindre kommunene med en spesialist til å betjene flere kommuner. Det er mulig å tenke annerledes, slo han fast. Avdelingsleder VA i Norconsult, Håkon Reksten, mente det er uhyre viktig at kommunene øker sin bestillerkompetanse. -Vi opplever Det er mange utlysninger der behov eller løsning er spesielt godt definert. Vi må ofte spørre hva kommunene egentlig ønsker. Det er kommunene som selv kjenner sine anlegg, og da må de bli mer presise også i sine utlysninger. Reksten forsto frustrasjonen over at nyutdannede ingeniører går rett inn i rådgiverbransjen. De er på jakt etter et bredt fagmiljø for å bli enda bedre på sine fagområder. Da er det et tveegget sverd at de store kommunene stiller krav om lang erfaring før de kan begynne i kommunal sektor. Samtidig er rådgiverselskapene også en massiv utdanningsbedrift, som sender ingeniører videre til kommunene når de har fått noen år på baken. Det er faktisk en del ingeniører som går til kommuner for å få en mer allsidig hverdag selv om de går noe ned i lønn, mente Reksten. Rådgiver Jan Stenersen i TroVA, med lang fartstid i Tromsø kommune, mente Driftsassistansene må hjelpe de små kommunene til å hente kompetanse også fra de større kommunene.  Det er et faktum at mange av de små kommunene kvier seg for å samarbeide med de større kommunene, nettopp fordi de er i en sårbar situasjon. Små kommuner må kvitte seg med frykten for de store, sa Stenersen. Det er viktig at Driftsassistansen gjør denne jobben. Alle blir bedre av å samarbeide, understreket et samlet panel. Daglig leder Michal Forland i Vann Vest AS trakk også fram viktigheten av et godt arbeidsmiljø og et bredt fagmiljø på tvers av kommunene. -Nettverk er fint på papiret, men det er for lite dialog mellom kommunene. Norsk vannbransje er ikke flinke nok til å samarbeide, mente Michal Forland. Den største utfordringen er at de små kommunene har et for lite fagmiljø. Det er også en utfordring at driftsoperatører ofte slutter i kommunene som følge av lave lønninger. Da er det bedre betalt som fagarbeider i et privat firma. Et siste hjertesukk fra salen var at kommuner som fortsetter med lave lønninger gjør seg avhengig av rådgiverselskapene, og da kunne det være en god løsning å opprette service-stillinger i regi av de regionale driftsassistansene.