Innsyn i eget rørsystem

avatarevuser
Oppdatert: 02 oktober 2012
-Som RIN-medlem får vi god kontakt med de som jobber med kontroll av gamle og nye VA-system, og kan følge med på utstyrsutviklingen i bransjen. Da er det viktig å bemanne rørinspeksjonsbilen med god personellkompetanse på drift av ledningsnett, og det er da vi setter i gang TV-teamet vårt, sier  Opheimsbakken. Rørinspeksjon av avløpsnettet har Skedsmo kommune holdt på med i mange år, og da ved engasjement av private firmaer. -Dette har fungert veldig bra, men nå ser vi så mange fordeler med dette innsynet i rørsystemet, at vi bygger opp kompetanse i egne rekker. Da kan tjenesten benyttes til akutte hendelser som kloakkstopper i tillegg til systematisk inspeksjon i forbindelse med saneringsplaner og ved feilkoplinger på nyanlegg, mener Opheimsbakken. Flere investeringer? Ellen Stebekk og Stefan Johansson har jobbet med investeringen i ny rørinspeksjonsbil, og de ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt med et satellitt-kamera også. Da kan kommunen foreta innsyn i deler av stikkledningssystemet, kun med atkomst fra kommunens eget hovedledningsnett. Da slipper man å forstyrre abonnentene med atkomst fra stakeluka i kjeller, når vi skal sjekke stikkledningskvaliteten. Noen kommuner i Norge med egne mannskap for ledningsundersøkelser påtar seg også oppgaver overfor private ledningseiere. Det blir ikke aktuelt hos oss, sier Opheimsbakken, som vet at denne nye kommunale tjenesten vil få mer enn nok å gjøre på egne ledninger.