IFATs 50 års jubileum i gang

I dag starter 50 års markeringen til den store IFAT-messa i München. De første RIN-medlemmene er allerede på plass, og flere kommer de neste dagene. Her er det miljøteknologi, vann, avløp og renovasjon som er hovedfokuset blant drøyt 3000 utstillere fra over 50 land. RIN-medlemmene kommer denne gang i grupper og enkeltvis uten noe felles opplegg, men det blir garantert flere RIN-treff i løpet av messedagene i München. En egen Facebook-gruppe er etablert for de som vil treffe hverandre. Se IFAT Rørinspeksjon Norge 2016 på FB. Messe München kalkulerer med samme besøksantall i år som for to år siden. Det vil si drøyt 135.000 innenfor portene på det 230.000 kvadratmeter store utstillingsområdet. Messa varer fram til fredag og det er en rekke norske delegasjoner som allerede er kommet eller er på vei til München. Disse representerer hovedsakelig grossister, kommuner, entreprenører, produsenter og rådgivere. Mer enn tall Arrangørene lover imidlertid mer enn bare store tall. IFAT, som opprinnelig står for Internasjonal Fagmesse for avløp. IFAT har gjennom 50 år utviklet seg fra å være en liten spesialmesse til å bli verdens viktigste fagmesse for denne delen av infrastruktur. Det er ikke mulig å komme utenom begrepet »innovasjon» når IFAT skal beskrives.  Gjennom forelesninger, paneldebatter og utstillinger er det nettopp de innovative løsningene som trekkes fram.  I år er avløpsvann som energikilde et viktig tema. Jakten på nyheter De aller fleste besøkende til IFAT-messa, også de norske, jakter hele tiden på nye løsninger og nye produkter. IFAT blir av mange betraktet som «godtebutikken» for alle som har sitt daglige virke innen vann, avløp og renovasjon.  Det er lagt opp til en rekke demonstrasjoner av nytt utstyr fra ulike utstillere. En egen avdeling med resirkulering av utstyr fra biler, via bygningsmateriell til rørdeler, vil trolig bli godt besøkt.  Det samme blir demoene med ulike spesialbiler i aksjon. De siste utgaver av spesialbiler innen vann, avløp og renovasjon er plassert i uteområdene på messa, og noen av demonstrasjonene er lagt opp som ren underholdning for «store gutter i VA-bransjen» Her er det lagt opp til tre-fire demoer hver eneste dag. Dermed blir turen til München en studietur i ny teknologi i tillegg til den sosiale ramma. München og Bayern har mye å by på, spesielt denne uka, og det vet de som har sett fram til ei uke med jubileumsfeiring for IFAT det meste om. 50 års markering Det er lagt opp til en rekke markeringer av 50 års jubileet under årets messe. Den første markeringen skjer allerede i ettermiddag med en paneldebatt under overskriften «En verden uten avfall, visjon eller illusjon». Her er det framtidens løsninger for bransjen som skal trekkes framm og det er både bransjefolk, forskere og samfunnsvitere med i debatten. 50-års markeringen vil ha ulike former, alt fra uformelle treff til en høytidelig bankett med spesielt inviterte. Årets kulturprogram er også svært omfattende. Det er liten tvil om at døgnet burde hatt flere timer for besøkende som vil ha med seg det meste.