Høye forventninger til årets Hallingtreff

Forretningssjef Jan Scheel kommer fra det danske rådgiverfirmaet Niras AS. Han skal holde foredrag om detektering av fremmedvann. Han ble kjent med Hallingtreff under fjorårets SSTT-årsmøte i København. I tillegg til å holde foredrag ønsker han å bygge nettverk og sørge for faglig påfyll fra andre foredragsholdere og deltakere. -Jeg har hørt at Hallingtreff er et treff med fokus på innovasjon, og dette er jeg nysgjerrig på, sier han. Overingeniør Ellen Stebekk deltar på sitt tredje Hallingtreff. Hun arbeider til daglig ved kommunalteknisk avdeling, team Anlegg i Skedsmo kommune. -Jeg reiser til Hallingtreff først og fremst for å få faglig påfyll. Inkludert i dette er også utveksling av erfaringer med deltakerne fra andre kommuner rundt om i landet. Jeg er spendt på å høre om nyutvikling innen produksjon og utførelse når det gjelder PE-rør og rørdeler. Hallingtreff er også et viktig sted for nettverksbygging og jeg vil betegne det sosiale samværet på dette treffet som unikt. Her snakker alle med alle, og det setter jeg stor pris på. Ingeniør Arne Saxhaug ved kommunal drift i Eidsvoll kommune deltar på sitt fjerde Hallingtreff. -Jeg trives godt på Hallingtreff fordi det er et faglig svært godt miljø. Dette er det eneste fagtreffet jeg får anledning til å være med på i år, og da er jeg glad for at det ble nettopp Hallingtreff. Dette  opplever jeg som et unikt treff. Under tidligere treff har jeg fanget opp mange interessante erfaringer og problemstillinger, og jeg er sikker på at jeg vil fange opp nyttige tips og innspill for min daglige jobb også denne gang. Få også med at det er flott at arrangørene i år har lagt inn fellesreise med tog fra Oslo og Bergen som en del av konferansen, sier Saxhaug. Tone Helland er prosjektleder ved Sørum kommunalteknikk KF. Hun deltar på sitt andre Hallingtreff. For fire år siden opplevde jeg et svært hyggelig treff med friske og gode faglige diskusjoner. Denne gang meldte seg meg på før jeg studerte de enkelte programpostene. At årets treff vier temaet fremmedvann stor oppmerksomhet er jeg veldig fornøyd med. Fremmedvann er et av våre fokusområder, og jeg gleder meg til faglig oppdatering på dette området, sier Helland. [caption id="attachment_3143" align="alignleft" width="640"]
Fire deltakere med store forventninger til årets Hallingtreff. Fra venstre Tone Helleland, Sørum kommunalteknikk KF, Arne Saxhaug ved kommunal drift i Eidsvoll kommune, Ellen Stebekk ved kommunalteknisk avdeling, team Anlegg i Skedsmo kommune og forretningssjef Jan Scheel fra det danske rådgiverfirmaet Niras AS. Foto: Odd Borgestrand
Fire deltakere med store forventninger til årets Hallingtreff. Fra venstre Tone Helleland, Sørum kommunalteknikk KF, Arne Saxhaug ved kommunal drift i Eidsvoll kommune, Ellen Stebekk ved kommunalteknisk avdeling, team Anlegg i Skedsmo kommune og forretningssjef Jan Scheel fra det danske rådgiverfirmaet Niras AS. Foto: Odd Borgestrand[/caption]  ;