https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/06/Bjarne-Haugland-1.jpg

Henter inn rørkompetanse

avatarevuser
Oppdatert: 27 juni 2016
Det vil i løpet av kort tid bli behov for å hente inn kompetanse fra rørbransjen i forbindelse med prosjektarbeidet for Nasjonalt kompetansesenter for ledningsnett. Dglig leder i VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland, sitter i styringsgruppa på vegne av leverandørbransjen. Han skal dermed ivareta rollen til beste for prosjektet på vegne av leverandørene som bidra til finansiering av prosjektarbeidet. -Det er så langt gjennomført tre møter i styringsgruppa. Arbeidet med å etablere arbeidsgrupper er så vidt påbegynt og det vil i den anledning bli behov for ressurspersoner med relevant kompetanse fra leverandørbransjen. Dette kommer vi imidlertid tilbake til etter hvert som behovene melder seg, sier Haugland, som håper på fortsatt stort engasjement og raske tilbakemeldinger fra leverandørbransjen. To arbeidsgrupper I sitt siste møte før ferien gikk styringsgruppa for det nasjonale kompetansesenteret nærmere inn på konkretisering av oppdragene til to arbeidsgrupper. Det ble også lagt føringer for metodene for utredning av innhold og krav til test- og undervisningssenteret som er planlagt. Fire kompetanseområder er slått sammen i to arbeidsgrupper. Den første gruppa skal se nærmere på operativ drift og lekkasjesøk, mens den andre gruppa skal ta for seg nyanlegg og byggeledelse og NoDig-sektoren. Kartlegge kompetansen -Rammeverket for arbeidsgruppene er viktig, og det er viktig at vi nå kartlegger den kompetansen som gruppene kan ha nytte av.  Det er også viktig at prosjektet blir forankret som et bransjeprosjekt. Dermed er det ikke snakk om at enkelte leverandører skal posisjonere seg for å få inn sine produkter, sier Haugland videre. Han forteller at han vil be arbeidsgruppene etablere en «bank» for prosjektet der alle aktører kan komme med sine innspill og sine forslag til produkter som kan være med å fremme senterets intensjon. Han mener også arbeidsgruppene bør invitere alle interesserte til et informasjonsmøte for å kartlegge videre samarbeid. -Vi registrerer at prosjektet også er av interesse utenfor Norge, og det kan være med å tilføre senteret en enda sterkere dimensjon, sier Haugland.