https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/05/Sigurd-Grande-2-–-Kopi-1.jpg

Heder til aktiv vannmann

avatarevuser
Oppdatert: 18 mai 2021
Norsk Vanns pris "Mest aktive person" i perioden 2019/2020 er tildelt avdelingssjef i Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, Sigurd Grande. -Årets prisvinner har markert seg som en svært aktiv og positiv person over mange år, er et oppkomme av ideer, og har en utstrakt evne til gjennomføring, heter det blant annet i juryens begrunnelse. Norsk Vanns pris «Mest aktive person» er en tradisjonsrik pris som har blitt delt ut annethvert år siden 2004. Det er sekretariatet som står for en grundig kartlegging av enkeltpersoners innsats i Norsk Vanns organer og annet engasjement til beste for bransjen, og det er ledelsen i Norsk Vann som fatter beslutning om hvem som troner høyest på den pallen. Den samlede innsatsen de siste to år er det som er tellende. Årets prisvinner har markert seg som en svært aktiv og positiv person over mange år. Dette gjelder utviklingen av leveransene både i Oslo kommune og på nasjonalt nivå gjennom Norsk Vann. For Norsk Vann har Sigurd Grande gjennom en årrekke vært en ressurs og sterk bidragsyter i bransjen. Han har vært en stødig leder av Norsk Vanns valgkomite, og ikke minst lagt ned en betydelig innsats for å realisere bransjens store felles satsing på Ås - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Her er han nå styreleder i den spennende fasen hvor senteret faktisk skal realiseres og fylles med innhold. Grande er et oppkomme av gode ideer og har en utstrakt evne til gjennomføring; alltid i samarbeidets ånd – og til beste for bransjen. En «grand old man» i bransjen - i positiv forstand, skriver Norsk Vann i sin omtale av prisutdelingen.