Hallingtreff med fokus på tidsinnstilte bomber

Bærekraftig kumrenovering blir et eget tema under det digitale Hallingtreffet 13.januar, der påmeldingene nå strømmer inn.  RIN har over flere år satt fokus på sikkerhet rundt vann- og avløpskummer, og det er derfor viktig at dette også blir et tema under Hallingtreff, mener faglig sekretær Martina B. Svedahl. Mange kommuner har for lite fokus på sikkerhet i tillegg til inn- og utlekking av vann og avløpskummer. En av disse kommunene er Tromsø, som de siste årene virkelig har tatt tak i utfordringene. 10.000 kummer er registrert, og svært mange av dem er i en for dårlig tilstand.
[caption id="attachment_8013" align="alignleft" width="640"]
Senioringeniør i Tromsø kommune, Tor Inge Kjeldsen (t.v) og daglig leder i NoDig Miljø AS, Steinar Isaksen, er ikke lenger overrasket over hva de finner under kumlokkene i byen. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Gravefri fornying Senioringeniør i Tromsø kommune, Tor Inge Kjeldsen er tidligere avdelingsleder for vann- og avløp i Tromsø kommune, og er nå rådgiver i kommunen. Han slår fast at kommunen tidligere i stor grad har konsentrert seg om ledningsfornyelse, der det har vært for lite fokus på kummenes plassering og funksjon i det totale ledningsnettet. Nå er det kumrehabilitering som skal prioriteres, bekrefter Kjeldsen. NoDig Miljø i Tromsø har vært en aktiv aktør i utvikling av nye metoder for rehabilitering av vann- og avløpskummer. Under Hallingtreff blir det en egen videorapport der vi blir med daglig leder Steinar Isaksen og hans medarbeidere under fornying av en kum uten å skade veier eller påvirke miljøet negativt. En fare for miljø og mennesker Tidligere driftssjef for avløp i Tromsø og nå daglig leder i rådgiverselskapet TroVA AS, Jan Stenersen, slår på nord-norsk vis fast at det finnes tusenvis av vannkummer som står «på Guds nåde», rundt om i landet og som er en fare for sine omgivelser og ansatte i vannbransjen. Et stort antall vannkummer er avstemplet krefter mellom kumvegg og armatur med trestokker og trevirke som en gang var friskt, men som i årenes løp er blitt råttent. Dette har vært en «tidsinnstilt bombe» som også har ført til dødsfall i bransjen. Råtne trestokker ble hentet opp av en kum også i Tromsø under et videoopptak for Hallingtreff nylig.Tromsø utviklet for to år siden en ny konsoll for forankring av vannarmatur som kan tas ned gjennom mannhull hvorpå forankring kan gjenoppbygges.