https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/01/kumrehab2-1-1.jpg

Hallingtreff med fokus på tidsinnstilte bomber

avatarevuser
Oppdatert: 07 januar 2021
Bærekraftig kumrenovering blir et eget tema under det digitale Hallingtreffet 13.januar, der påmeldingene nå strømmer inn.  RIN har over flere år satt fokus på sikkerhet rundt vann- og avløpskummer, og det er derfor viktig at dette også blir et tema under Hallingtreff, mener faglig sekretær Martina B. Svedahl. Mange kommuner har for lite fokus på sikkerhet i tillegg til inn- og utlekking av vann og avløpskummer. En av disse kommunene er Tromsø, som de siste årene virkelig har tatt tak i utfordringene. 10.000 kummer er registrert, og svært mange av dem er i en for dårlig tilstand.
[caption id="attachment_8013" align="alignleft" width="640"]
Senioringeniør i Tromsø kommune, Tor Inge Kjeldsen (t.v) og daglig leder i NoDig Miljø AS, Steinar Isaksen, er ikke lenger overrasket over hva de finner under kumlokkene i byen. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Gravefri fornying Senioringeniør i Tromsø kommune, Tor Inge Kjeldsen er tidligere avdelingsleder for vann- og avløp i Tromsø kommune, og er nå rådgiver i kommunen. Han slår fast at kommunen tidligere i stor grad har konsentrert seg om ledningsfornyelse, der det har vært for lite fokus på kummenes plassering og funksjon i det totale ledningsnettet. Nå er det kumrehabilitering som skal prioriteres, bekrefter Kjeldsen. NoDig Miljø i Tromsø har vært en aktiv aktør i utvikling av nye metoder for rehabilitering av vann- og avløpskummer. Under Hallingtreff blir det en egen videorapport der vi blir med daglig leder Steinar Isaksen og hans medarbeidere under fornying av en kum uten å skade veier eller påvirke miljøet negativt. En fare for miljø og mennesker Tidligere driftssjef for avløp i Tromsø og nå daglig leder i rådgiverselskapet TroVA AS, Jan Stenersen, slår på nord-norsk vis fast at det finnes tusenvis av vannkummer som står «på Guds nåde», rundt om i landet og som er en fare for sine omgivelser og ansatte i vannbransjen. Et stort antall vannkummer er avstemplet krefter mellom kumvegg og armatur med trestokker og trevirke som en gang var friskt, men som i årenes løp er blitt råttent. Dette har vært en «tidsinnstilt bombe» som også har ført til dødsfall i bransjen. Råtne trestokker ble hentet opp av en kum også i Tromsø under et videoopptak for Hallingtreff nylig.Tromsø utviklet for to år siden en ny konsoll for forankring av vannarmatur som kan tas ned gjennom mannhull hvorpå forankring kan gjenoppbygges.