Gravefri drikkevannsledning

Av Odd Borgestrand

Derfor var det en stor dag for hele Olimb-gruppen, men spesielt for leder av forskning og utvikling hos Olimb, Rolf Dalby. Den rutinerte røreksperten har arbeidet med prosjektet siden 2004 og vet hva som kreves for en slik lansering. Det har vært mange oppturer og noen nedturer, men nå er han og rørfornyerne i Olimb klar for å kjøre prosjekter med den nye ledningen. Nå fornyes totalt 1350 meter med vannledning i Råde kommune, bare et steinkast fra hovedkontoret til Olimb Group.

Drikkevannsledning
Navnet DW Liner er forkortelse for ”Drinking Water Liner”, og dermed er det liten tvil om at produktet er tenkt inn på det internasjonale markedet. Det bekreftet da også CEO i Olimb Group, og daglig leder i Olimb Rørfornying AS, Carl Christian Sibbern. Det nye produktet er allerede patentsøkt, opplyser en stolt Olimb Group-leder.
Vannledningsnettet i Norge lekker som en sil, og svinn på 30-40 prosent er normalen for en rekke kommuner og vannverk. Med en enkel og gravefri fornyingsmetode også for vannledninger kan fornyingstakten økes rundt om i landet.

Ingen graving
-Med den armerte foringen vil levetiden på vannledninger forlenges, og foringen stanser videre innvendig tæring av eksisterende rør.
Utfordringer med vedheft og tetting og dessuten åpning av anboringer uten graving er nå utprøvd, og med så gode resultater at DW Lineren altså er et reelt alternativ ved fornying stålrør og støpejernsrør.

Lineren har et sprengtrykk på 15 bar uten støtte, og er over flere år testet opp i 40 bar.
Dimensjoner for fornying er fra fire til åtte tommer. Lineren er tiltenkt distribusjonsnett i boligområder med anboringer til abonnenter.

Fornyelsen skjer helt uten graving, og dagliglivet i et boligfelt vil kunne gå helt som normalt uten stengning eller redusert framkommelighet, lover Rolf Dalby, som var gledelig overrasket over at totalt 100 VA-medarbeidere fra kommuner, entreprenører, rådgivende ingeniører og studenter fra universitetet i Ås deltok.