https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/04/SSTT-2014-016-Kopi-1.jpg

Frisk seilas mot København

avatarevuser
Oppdatert: 08 april 2014
Foreningen Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT), markerer i år sitt 25 års jubileum med et omfattende og spennende program. Av drøyt 200 deltakere utgjør den norske delegasjonen om lag 50 fagpersoner som alle har fokus på gravefrie metoder (NoDig). Lederen for den norske arbeidsgruppen i SSTT, Espen Killingmo, håpet den norske delegasjonen denne gang skulle opptre på en slik måte at den kunne prege både konferanse og årsmøte. -Det er viktig at det norske NoDig miljøet både er nysjerrig samtidig bidrar til kompetanseheving i hele Skandinavia.  Konferansen er en stor og viktig møteplass der over 200 fagfolk møtes, understreket han. Killingmo uttrykte skuffelse over at bare sju norske kommuner deltar under årets konferanse. Med tanke på at det er kommunene som er ledningseiere er dette en alt for dårlig oppslutning, mener han. Provokatører Arve Hansen fra Va teknikk AS og Carl Christian Sibbern fra Olimb Group er begge medlemmer i den norske arbeidsgruppa av SSTT. De var oppnevnt til «provokatører» under plenumsdebatten på vei til København. Skal det innføres prikkbelastning i bransjen?  Det er mange som gjør for mange og alvorlige feil, innledet CC Sibbern. Seniorrådgiver Frode Berteig i Bærum kommune ga klar beskjed om at entreprenørene må gå i seg selv. -Vi har kastet ut to strømpeleverandører som har gjort for dårlig jobb.  Vi finner alt for mange feil, og vi finner oss ikke i dårlig håndverk lenger, slo Berteig fast.  Det blir for galt når 20 prosent av bransjen som er useriøse, var hans klare melding. Seksjonsleder for vanndistribusjon i Oslo VAV, Lars Wermskog, slo fast at enkelte kommuner kanskje er for snille i samarbeidet med entreprenørene. -Kommunene må definere kvalitet og ikke bare se på de laveste prisene og billigste leverandørene, var synspunkter som kom fram. Det handler også om anleggslederne som står ansvarlig for gjennomføring av jobben. Offentlige anskaffelser er en utfordring, mente Hendrik Pandman i entreprenørfirmaet Kjeldaas AS.  Byggherrene må også gå i seg selv. Jeg er selvsagt mot korrupsjon, men dersom enhver byggherre kan velge sin egen entreprenør vil også entreprenørene skjerpe seg, mente han, og fikk kraftig motbør fra flere kommunale representanter. -Det er jobben ute i grøfta som skaper kvalitet. Vi må bli testet oftere, oppfordret Dag Lauvås i Drammen kommune. Ikke gravefritt John Bjørningstad fra Oslo VAV mente bransjen villedet folk når man snakker om gravefrie metoder. Det er jo hull overalt, og vi driver ikke med NoDig. Det er snart fire år siden de to veteranene i Oslo VAV, Steinar A. Nilo og John Bjørningstad begynte å snakke om gravefri tilkobling til vannledningene i byen. De mener det er på tide å komme et steg videre innen gravefrie metoder i Skandinavia. Steinar Tragethon fra Hallingplast uttrykte frustrasjon over at produktene som leveres ut fra fabrikk blir eierløse når ledningene legges i grøfta. Kvalitetskontroll fra start til mål er nøkkelen for et godt sluttresultat, mente han. Debatten fortsatte langt ut over kvelden og natta. Temaene var mange og den fortsetter i København de neste to dagene.